10 de desembre 2008

Una nova Jornada sobre Educació ...

... i descentralització:

En el marc dels debats sobre la nova Llei d'Educació de Catalunya, el passat 9 de novembre, es varen fer les 4es. Jornades sobre Educació i Municipis al Petit Palau:
Avui, el 9 de desembre, s'ha fet aquesta jornada sobre descentralització.

De fet, es tractava de presentar un estudi/informe de Francesc Pedró, expert en educació de l'OCDE.

Interessant per la metodologia: després de la presentació de les conclusions de l'estudi (ben orientat, rigorós, útil pels policy makers !), intervenien representants de diversos països nòrdics i del sud (NO, SW, FI, FR, IT), dels ministeris i dels governs locals, responent a tres qüestions comunes:
1/ quins objectius tenien les iniciatives de descentralització,
2/ quins resultats havien obtingut,
3/ quines conclusions i/o propostes se'n podien treure.
Potser hagués sigut interessant convidar la sensibilitat anglo-saxona, molt rica i activa, especialment en la darrera dècada.

M'ha impressionat la qualitat i la pedagogia de la presentació de Francesc Pedró, insistint en que la descentralització no és un objectiu, sinó que és un mitjà (una estratègia) al servei d'una política (de millora de la qualitat, de l'equitat, de l'eficàcia del sistema educatiu), i que, per tant, cal pensar-la com un procés que generalment afegeix valor.

El seu informe pretén presentar evidències per facilitar la concepció de polítiques, per fer polítiques basades en l'evidència (com diuen els metges), i com es deia, amb altres paraules, en la reforma de la Comissió: una presa de decisions basada en "connaissances systématisées, analyses explicites et transparentes, évaluations rigoureuses, ..."

Interessant la reflexió sobre inspecció/supervisió i avaluació. En passar d'un model de presa de decisions centralitzades, el sistema funciona amb mecanismes de supervisió basats en la inspecció. Els models descentralitzats, on el "centre" estableix les grans orientacions i criteris, i les decisions d'execució es prenen a nivell local, el sistema necessita mecanismes diferents per assegurar o garantir el seu bon funcionament general: les avaluacions, que han de ser veritables eines de gestió.
És en aquesta perspectiva que vaig proposar une petites esmenes a la Llei (vegeu la nota del 27 de novembre), que pretenen explicitar els objectius dels projectes de direcció (art.129), i, sobretot, dinamitzar el sistema descentralitzat, assegurant que els Consell Escolars analitzen periòdicament les avaluacions dels projectes educatius dels Centres (art 126).