29 de desembre 2008

Tots hem de ser més enginyosos !

Diumenge passat, la defensora del lector de La Vanguardia presenta una carta d'un enginyer (Enrique Frisancho), queixós de què s'utilitzi el concepte d'enginyeria per definir "operaciones ocultas, engañosas o fraudulentas del sector de las finanzas".

Comparteixo la preocupació, i he penjat diverses notes sobre enginyeria financera, processal/jurídica, biomèdica, ... (mireu la carpeta sobre enginy i enginyers). De tota manera, com que m'agrada ser rigorós, he pensat que potser hi ha un excés de part nostre (dels enginyers), en pensar que només nosaltres apliquem enginy a la resolució dels problemes.

Des d'una perspectiva històrica, en societats més senzilles, potser altres problemàtiques no en necessitàven tant, d'enginy. Els problemes tècnics de producció de bens, d'organització del treball, de construcció de camins, canals i ports, de vaixells, trens i avions, de generació d'energia, de fabricació química de nous materials, acaparàven bona part de l'enginyeria, dels qui treballàven amb enginy per dissenyar o concebre nous materials, nous productes, nous processos.

Però, des de fa dècades, la productivitat, la competitivitat, la complexitat, la diversitat, ... i els canvis socials, culturals, econòmics, tecnològics, demogràfics, en un món globalitzat, exigeixen solucions més imaginatives, més complicades, més integrades, més adaptables, més flexibles, més ecològiques i sostenibles. És a dir, les empreses, els governs i les administracions han d'utilitzar cada cop més enginy per concebre polítiques i estratègies més rigoroses, més eficaces, més eficients, més consensuades, concertades i transparents.

Tots, tothom ha de ser més enginyós !

Si fins ara, érem els "enginyosos", ara haurem de ser competents en organitzar processos, en dissenyar processos productius i serveis, concebre productes i materials, etc., i, potser, en la perspectiva del lifelong learning, se'ns qualificarà potser així: dissenyadors de productes i de processos tècnics, organitzadors de processos tècnics de producció de bens o de prestació de serveis, cercadors d'innovacions tècniques, etc.