12 de març 2014

L'indignació al poder

La setmana passada, Guillem Martínez, a les pàgines de Cataluña de El País, parla de les diferents opcions que els impulsors del 15-M estan desenvolupant per accedir al poder o per incrementar la seva capacitat d'influència. Amb el títol "Los demócratas", reflexiona sobre les relacions entre participació política i desconfiança respecte de les estructures de poder vigents, entre representativitat i mobilització social.

Respecte del poder realment exercit, diu que sovint s'exerceix desde el "limbo", i seguint procediments molt informals: la Merkel parlant amb el Zapatero en un passadís. Ja ho sabíem, i el llibre del Quim Nadal és un gran inventari de situacions i relacions polítiques que ajuden a entendre-ho. Hi ha tot una picaresca i una casuística que desmunta la concepció de la política com un conjunt de processos racionals i estratègics al servei de grans objectius.Però l'interès de l'article és el petit recull d'iniciatives derivades de la indignació general sobre la ineficàcia corrupte de la democràcia a España.
Penjo algunes referències amb imatges de webs i blogs. Primer les orientades a participar en processos electorals:

- de Podemos [ link ]: un procés obert i ben organitzat d'elaboració d'un programa per a les eleccions europees


- del Procés Constituent [ link ]: la iniciativa catalana de l'Arcadi Oliveres i la monja Teresa Forcades


- del Partido X [ link ]
D'altres, orientades a consolidar moviments creant "institucions", diu el Guillem Martínez.
En realitat, es tracta de plataformas i iniciatives diverses:

- Multireferèndum [ link ] i el Movimiento por la Democracia [ link ]


Però, curiosament, no recull el Parlament Ciutadà [ link ], l'iniciativa liderada per Itziar Gonzàlez, i que aquest cap de setmana organitza les seves segones Jornades.

Jo ja n'he parlat en dues notes en aquest blog: una quan va venir a Mataró per rescatar Europa (nota), i l'altre sobre el grup ABCD, promotor de la idea (nota).
Malgrat el seu esperit obert, no he aconseguit trobar la via per fer contribucions a les Jornades. Només petits comentaris quan t'inscrius ...

En la presentació d'aquest Parlament, diuen que volen esdevenir una ciutadania empoderada: magnífica imatge !

I expliquen que aquest procés d’empoderament ja s’està manifestant a través d'accions d'auto-organització, de mobilitzacions, de debats públics, d'experiències auto-gestionàries, de desobediència civil ... i de polítiques i iniciatives legislatives elaborades des de les organitzacions ciutadanes mitjançant sistemes participatius, i la celebració de consultes ciutadanes per decidir les polítiques, els programes i les lleis.

Em sembla una mica ambigu aquest redactat final. Les organitzacions ciutadanes poden fer propostes polítiques però no adoptar-les o decidir-les, no poden aprovar lleis en un parlament paral·lel ...

Em sembla suggerent la idea d'un parlament "lobby" ciutadà, però no es poden barrejar institucions. El Parlament que ells proposen, com a confluència integradora i potenciadora de les iniciatives de participació democràtica, per donar-les-hi més perspectives i capacitats d'influència, em sembla molt interessant. Però el parlament actual, el "gros", també és ciutadà i democràtic. No funciona massa bé, però un parlament representatiu amb diputats delegats pel conjunt dels ciutadans en processos electorals radicalment democràtics, em sembla, ara per ara, absolutament indispensable.


Seguint amb la presentació, em sembla molt bé que presentin el Parlament Ciutadà com a espai de confluència, com a escenari de cooperació, com a forma de pressió ... però no entenc que pugui ser un instrument amb funcions legislatives, proposant (si) i revocant (no) lleis i la celebració de consultes ciutadanes (si) vinculants (no).

Considero molt suggerent la idea d'un instrument que procura eines de participació, que desenvolupa estratègies colaboratives, que afavoreix l'optimització de recursos, que estimula processos de deliberació i de mobilització social. I que, en definitiva, promou iniciatives ciutadanes per ser aprovades pel Parlament (gros) de Catalunya.

Aquestes idees van en el mateix sentit de les que jo proposava amb el meu sindicat de ciutadans: motor de seguiment, de guaita, de control, d'estímul ciutadà de les velles i rovellades estructures democràtiques actuals ...

Mireu la carpeta amb les notes sobre el meu "sindicat" ciutadà, a la columna de l'esquerra !