20 d’octubre 2010

Petits passos per la racionalitat i la transparència

La British Humanist Association, m'envia informació sobre aquesta iniciativa:

Com sempre, com moltes de les seves campanyes, la trobo original, clara, directe, respectuosa, ben orientada. He penjat notes respecte de dues:

- la dels busos a Londres, [ nota 1 ] i [ nota 2 ];
- la de l'educació "religiosa" dels infants [ nota ].

Val la pena navegar una mica per la web de la campanya. És un exemple de feina ben feta !

Potser podríem fer una petita experiència-pilot aquí, i fer una enquesta rigorosa sobre creences, sobre pràctiques, sobre voluntats ... basada en qüestions ben pensades per obtenir respostes que reflecteixin efectivament la realitat.

Potser serviria fins i tot d'exercici pedagògic.

Com ho veuria l'església catòlica ?
Probablement amb no gaire interès: són mestres de l'ambigüitat !
La llum, si no és la seva, els molesta.

Però tal com van les coses, amb la creixent deriva cap a populismes, sentimentalismes, fonamentalismes, integrismes, ... més que convencions entre aparells eclesiàstics per defensar interessos corporatius, caldria promoure racionalitat, comprensió, tolerància, i mirar de netejar les ments de creences ancestrals irracionals, que serveixen per mantenir les velles estructures de manipulació, d'influència, de poder.
Tornant a la campanya anglesa: un bon exemple d'accions concretes i positives.