08 d’octubre 2008

Iniciatives Polítiques Europees en Educació

el deliciós "delicious.com" !
Per encàrrec de l'Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona, acabo de presentar un Informe fent balanç actualitzat de les iniciatives i polítiques de la Unió Europea en l'àmbit de l'educació i la formació (Penjaré algunes notes més endavant).

Però, de moment, vull publicitar una eina extraordinària, senzilla, clara, potent ... i gratuïta (ja hi havia fet referència, fa un any, i la utilitzo normalment per guardar les referències dels articles de diari que considero interessants). Però ara, per aquest Informe, l'he fet servir com a eina professional d'utilitat col·lectiva, creant un arxiu de documents sobre aquestes iniciatives i polítiques.

De fet, el "delicious" és un sistema d'arxiu de registres de documents, de bookmarks, que s'anuncia com a "social bookmarking". És a dir, com un arxiu obert a d'altres persones o usuaris, molt senzill i còmode d'utilitzar, i que té una capacitat de registre, i, sobretot, de cerca i de recuperació on-line dels documents, molt interessant.

Cada document s'enregistra amb un seguit de "tags" o d'etiquetes descriptives. Després, triant els diversos descriptors (tags) s'arriba progressivament a trobar el document buscat, i cliquant sobre el nom, apareix el document.
Aquí, cliquant sobre aquesta imatge, la veureu ampliada !

Si ús interessen els temes educatius i voleu conèixer les principals iniciatives de la Unió Europea, cliqueu aquí per obrir el link a l'arxiu que he elaborat per l'Àrea d'Educació de la Diputació.

Si teniu comentaris o reaccions, envieu-me'ls, via blog o via el mail de la capçalera