04 d’octubre 2008

Serà massa toba la Geli ?

... o massa "tancat" el Francesc José Maria ?

Durant els mesos en què vaig tractar amb ell quan era al CHC, no em va donar pas la impressió de ser massa radical, més aviat al contrari.


Potser la qüestió és que els governants volen bons "navegants", més oberts: gent hàbil en esquivar discretament els problemes, més que massa compromesos en buscar solucions !


L'article de El País d'avui (X)