13 d’octubre 2008

Una imatge amb impacte ...

Pel dimarts vinent, 14, estic preparant una intervenció en un curs sobre polítiques europees al departament d'Educació. Aprofitaré elements de l'Estudi/Informe que he fet per l'Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona, que confirma i demostra la meva prèdica de fa anys: a més de beneficiaris, hem d'aprendre a ser cooperadors !

No només per les raons elementals (som tant europeus com els altres europeus, els de més amunt ...) sinó perquè, més amunt, els meus col·legues de la Comissió han deixat de banda el "saupoudrage" i estan reforçant considerablement la cooperació estratègica per millorar les polítiques educatives (arreu una mica en crisi).

La imatge pretén explicar els canvis en les iniciatives i polítiques europees, en l'àmbit educatiu, utilitzant una senzilla tipologia d'activitats, i unes etapes que permeten seguir l'evolució de la darrera dècada: