27 de maig 2007

Mentre votem, pensant en el futur de "la política" !

A finals d'abril, feia referència a les propostes de debat de Raimon Obiols, en el marc del NOU CICLE. Deia el Raimon, entre moltes altres coses, que:
- cal evitar la reducció de la política als seus aspectes professionals, el corporativisme derivat de la concentració de la política en poques mans, …
- cal agregar ciutadans i ciutadanes actius, per parlar, debatre, imaginar el millor futur possible d'acord amb els nostres valors i objectius, …
- cal emprendre noves iniciatives que s’obrin a tots aquelles persones i grups que volen fer política amb sentit, amb unes motivacions generoses ... i amb unes modalitats que no poden passar només per les institucions.
- cal desenvolupar una xarxa oberta que permeti noves formes d'involucració i de participació intel·ligent i voluntària dels ciutadans i ciutadanes.

Ara, els de Ciutadans pel Canvi, anuncien un procés de renovació interna, un procés participatiu presencial, que culminarà en la Convenció Anual de CpC, a Pineda de Mar, el dissabte 30 de juny. Concretament es tracta d'arribar a un consens sobre les següents qüestions:
1. Visió de futur de Ciutadans pel Canvi
2. Presència institucional
3. Marc jurídic
4. Possibilitat de dotar-nos d'una nova imatge (canvi de nom, logo, etc...)

El document de base per animar aquesta reflexió és a la web dels CpC (?)

Ja fa temps que hi penso. Des de fa molts anys hi ha hagut moltes iniciatives (en vaig recollir algunes, les principals de Mataró, al CD dels primers Records Endreçats). Alguns amics em vàrem promoure una, el 1983, els primers ciutadans pel canvi !

El document del Raimon insinua la problemàtica (professionalització de la política i exclusió dels ciutadans …), presenta els objectius (involucració, participació …) i apunta alguna idea estratègica (una xarxa oberta, altres modalitats que les institucionals …)

Més endavant caldrà reflexionar sobre la predisposició a participar de la ciutadania (participar en l'anàlisi, formulació i promoció d'idees polítiques útils a la col·lectivitat …), no només a defensar interessos concrets (no a les antenes de telefonia, no a la presó prop de casa, més escoles bressol, …),

Em preocupa ara l'instrument, els mecanismes organitzatius que poden fer possible la participació, que ha de ser col·lectiva, tot i les possibilitats de les noves eines telemàtiques ...

Per anar al gra: es pot participar des de dins d'un partit ... des de dins del PSC ?
Atesa la orientació gairebé exclusiva cap a l'obtenció i el manteniment del màxim suport electoral (objectiu absolutament legítim), queda lloc per la reflexió prospectiva, per l'anàlisi crítica, per la formulació d'estratègies alternatives i l'acció autònoma ... fora de les polítiques institucionals ?

La meva experiència local i sectorial (europa, salut, ... ), em fa concloure que resulta més aviat difícil ... amb les regles i dinàmiques actuals.

Com podrien fer-se compatibles i complementàries, autònomes i solidàries, dues lògiques de treball ben diferents: una, donar suport al governants i, l'altra, fer prospectiva de futur ?

Només si l'estructura de direcció del partit és per sobre de les problemàtiques operatives i mediàtiques a curt termini. Caldria doncs fer incompatibles la direcció del partit amb les responsabilitats de govern ... i trobar els líders competents i disposats que volguessin assumir aquestes funcions ...

Previsiblement, molt complicat. Potser és més fàcil organitzar aquesta capacitat d'impuls des de fora, garantint portes obertes, debat autònom sense condicionants, treball per l'interès general, ...

La reflexió de CpC sobre la seva presència institucional pot contribuir a la reflexió. Les seves opcions:
a) Mantenir un format de coalició amb el partit,
b) Renunciar completament a la presència institucional
c) Promoure la presència institucional de persones associades