06 de maig 2011

Per una millor Governança ! (publicitat ...)


Seguint els treballs de la comissió d'enginyers treballant (o havent treballat ...) a les administracions públiques, organitzem dilluns dia 9 aquesta taula de debat amb dos ponents de luxe: el Joan Subirats i el Salvador Maluquer !Els hi hem demanat:
- que facin una mica de balanç de les actuacions i iniciatives dels governs del període 2003/2010,
- que intentin definir la problemàtica actual, en el context actual, a manera de diagnòstic,
- i que mirin de fer una primera apreciació dels primers gestos del nou govern, des de la perspectiva de la governança.

Aquestes reflexions ens haurien de servir als enginyers per orientar les nostres actuacions personals i colectives,
per la millora de l'administració i la funció pública, títol de la nostra declaració/manifest de la tardor de 2010.