02 de novembre 2010

Un Decret interessantíssim: la direcció de les escoles !

Fa molts anys, quan era membre de la Junta de pares de l'Anxaneta (primers anys '80), vaig gosar proposar que l'Escola hauria de tenir una certa "direcció", oberta, participativa, que vetllés per la coherència global de les activitats educatives. Alguns mestres em varen comparar al Tejero, que aquells dies havia assaltat el Congrés dels Diputats ...

30 anys després, el Govern aprova un Decret que va molt més enllà de les meves tímides propostes ... i en el bon sentit, al meu entendre. I en el sentit que des de la Unió Europea es predica.

Em sembla un avenç necessari, extraordinari: ara caldrà desitjar que els governants (els que siguin, en la nova etapa), tinguin el coratge, la decisió, la capacitat pedagògica i de lideratge per impulsar l'aplicació concreta i efectiva del Decret.