27 de novembre 2010

Si em truqués en MAS ...

Amb companys enginyers, al sí de la Comissió que tenim al Colegi/Associació, hem elaborat una declaració/manifest per la millora de la governança del nostre país, per contribuir a orientar les necessàries reformes de les administracions, de les maneres de governar i de dirigir els treballadors i servidors públics.

Un cop acabat el nostre procés de reflexió, la qüestió ara és ...
- per on començar ?
- què hauria de fer el nou govern que resulti després de les eleccions de demà ?
- com concretar operativament les nostres "manifestacions" i propostes ?

La meva contribució ha estat aquesta:

No es tracta tant de prendre de seguida solucions senzilles i operatives, buscant impacte mediàtic i resultats a curt termini, com d'encetar una nova manera de caminar, de fer, en aquest àmbit, i fer-ho amb pas ferm i decidit, tal i com diem en els 4 punts principals del nostre document.

Si em truqués en MAS (o en MONTILLA ...), i em digués "Tu què faries ? vosaltres què farieu ?" ,
jo contestaria, seguint la nostra declaració:

Mira Artur, excusa la franquesa, però no tenim temps per perdre.
Jo (nosaltres), de tu ...
- agafaria el tema de la reforma per les banyes, i el situaria en el meu àmbit de competències directes;
- anomenaria algú de molta confiança, competent i valent, i li donaria públicament un mandat clar: has d'esmolar ben bé les eines (les de governar !);
- li suggeriria:
* que es dotés d'un petit equip pluridisciplinar de gent amb idees i experiència;
* que, en un o dos mesos, elaborés un avant-projecte global de reformes (un llibre blanc, un manifest obert ...), explicitant problemàtica, diagnòstic, opcions possibles;
- un cop assumit per tu (pel president del Govern), el difondria adequadament, pedagògicament, a tots els agents concernits, i el sotmetria a consulta oberta, demanant comentaris, reaccions i propostes en el termini d'un o dos mesos, màxim.
- difondria progressivament, àmpliament, totes les propostes i reaccions rebudes;
- acabat el termini, demanaria al meu colaborador que, tenint en compte aquestes contribucions, presentés el Pla Global Integrat de Reformes per una millor Governança, explicitant ben clarament:
* objectius generals, específics i operatius, ben articulats, ben estratègicament pensats (un full de ruta ? ... com es diu ara)
* qui hauria de fer què i quan: responsabilitats, procediments, i calendari d'execució
* els recursos necessaris: humans, tècnics, econòmics

Mira, Artur, no cal precipitar-se ni encrespar la gent.
Amb això que et proposo, que et proposem els enginyers, abans de 6 mesos hauries de tenir un bon Pla, el més coherent possible, el més consensuat possible, ateses les circumstàncies.
Pensa que:
- ja tenim, ja tens, moltes idees i propostes sobre la taula ...
- el Pla seria el resultat d'un procés el més obert i transparent possible, donada la gravetat de la situació i la urgència de les mesures a prendre ...
- i, per tant, tindries la màxima "legitimitat" social possible per començar decididament, enèrgicament, a esmolar !

Mira Artur, 6 mesos no és massa temps per reconstruir unes estructures, unes eines, unes màquines que han estat mal dissenyades i mal mantingudes durant dècades. No és massa temps per recuperar una mica de la necessària confiança de tots els que hi treballen al servei del país. Per mirar de fer les coses ben fetes !

Artur, tens tot el nostre enginy, totes les nostres ganes, a la teva disposició.
Quan vulguis, vinga, som-hi, endavant !