24 de gener 2010

Per una cultura general innovadora

Fa uns dies vaig tenir l'oportunitat d'intercanviar idees amb responsables del Tecnocampus Mataró/Maresme. Interessants les reflexions, i molt motivades les persones.

Entre d'altres reaccions i comentaris, els meus suggeriments/propostes varen ser:

1/ la ciutat/comarca hauria de pensar en disposar d'una capacitat organitzada, sistemàtica, per seguir els canvis crítics que estem vivint i de deduir-ne orientacions concretes per a la definició de les polítiques locals.
Potser una petita "cèlula de prospectiva" permetria observar tendències, experiències, i ajudar a adaptar-nos als nous paradigmes que, sembla, es dibuixen a l'horitzó.
Per exemple, repensant els conceptes clàssics de competitivitat/innovació i dirigint els esforços cap a la millora de l'eficàcia/eficiència dels productes i processos, la productivitat, la utilització racional de materials i energies, la millora de la seva utilitat social real, ...

2/ aprofitar la intuïció dels seus responsables sobre la necessitat de gestionar el talent, el coneixement disponible, per fer-ne una "pota potent" de l'estratègia global innovadora del Tecnocampus (les altres tres potes: 1/ formació universitària, 2/ projectes de recerca/innovació, 3/ promoció i suport a les iniciatives emprenedores i a les activitats empresarials).
Es tractaria d'imaginar activitats de promoció general del talent, del coneixement i, sobretot, d'una cultura innovadora, capaç de superar inèrcies i resistències als canvis, al servei d'una colectivitat més equilibrada, cohesionada, més ben organitzada, més capaç de viure bé i de manera sostenible.
Precisament avui, en un article a El País/Negocios (p.19), Juan Mulet (Cotec) recull algunes de les directrius que prepara l'OCDE per implicar a tota la societat en el procés de creació i d'utilització del coneixement per el desenvolupament econòmic i el progrés sostenible:
- augmentar la capacitat dels ciutadans de participar en totes les dimensions de la innovació,
- reforçar el marc institucional i administratiu per eliminar obstacles,
- estimular els fluxos de coneixements i el mercat de tecnologies,
- buscar solucions innovadores als grans reptes de la humanitat,
- inculcar l'esperit innovador en totes les formes de governança de la societat.

3/ més concretament, constatant que:
- els professionals, les persones, els treballadors, els ciutadans en general, estem sotmesos a una dinàmica trepidant de canvis tecnològics, econòmics, socials, culturals ... que estem inundats, desbordats per un allau de dades, informacions, coneixements, productes, eines, serveis, ...
- que és difícil assimilar, apreciar-ne el seu interès real, ... o descobrir-ne les manipulacions, que és complex explotar-ne adequadament totes les seves potencialitats,
- que estem tots enfrontats als riscos de quedar "despenjats", obsolets, d'afavorir "gaps" entre colectius amb diferents/desiguals capacitats d'adaptació,
- que estem massa condicionats, sovint, per resistències als canvis, per inèrcies socials i culturals, per valors que poden esdevenir "caducs" ...

... el Tecnocampus Mataró/Maresme podria assumir (com a "pota potent"), com a un dels seus objectius generals/principals, acompanyar, ajudar, recolzar els professionals, els treballadors, els ciutadans ... i les persones en general (especialment determinats colectius !), a "navegar" per aquestes aigües turbulentes, a poder seguir, aprofitar i conviure les possibilitats i oportunitats que ofereixen les noves realitats tecnològiques, econòmiques, socials i culturals.

Per fer-ho, el TCM/MM podria fixar-se com a objectius específics:
- identificar i superar els "gaps", recolzar colectius/grups de persones que tenen dificultats per seguir i adaptar-se als canvis;
- assistir, donar suport, formar, actualitzar coneixements, competències, capacitats, ...
- facilitar l'intercanvi de problemàtiques, d'experiències, organitzar el debat entre professionals per contrastar, apreciar, valorar, noves tecnologies, nous materials, noves organitzacions, nous valors/criteris ...
- catalitzar activitats cooperatives de vetlla, de prospectiva tecnològica i social ...
- identificar, racionalitzar, coordinar, integrar, ... potenciar la oferta ja existent a la ciutat/comarca, d'aquest tipus de serveis tecnològics i de formació per a les persones.

I més concretament, tot això es podria fer mitjançant activitats com ara:
- formació tecnològica bàsica, modular, adaptada a les necessitats de determinats colectius ...
- activitats informals, obertes, flexibles, (esmorzars, cafès, ...) per compartir inquietuds i experiències entre professionals i experts, entre joves i sèniors, ...
- formació específica tecnològica, econòmica, jurídica, ... a professionals per actualitzar coneixements, competències, capacitats sobre tecnologies, materials, processos, polítiques, legislacions, ...
- serveis individuals/personalitzats (bilan de competències, informació i orientació professional, coaching, ... ) (estudiant possibles formes de pagament ?)
- serveis de interrelació/intermediació oferta/demanda, oferta de llocs de treball, oferta de talent (!)
- comunitats/grups i sessions de treball, jornades, seminaris especialitzats
- ...

El TCM/MM hauria de disposar com a recursos propis, de:
- eines potents però fàcils d'utilitzar per intercanviar i cooperar virtualment ...
- animadors que "reguin" i que estimulin la seva utilització ...
- espais oberts informals (cafeteries per intercanviar, debatre, compartir, ...)
- espais adequats per a congressos, reunions, jornades, ...

4/ Com a idea a explorar, em va semblar interessant, innovador, pensar en les possibilitats d'un organigrama "mixt" com ara aquest:


(cliqueu-hi a sobre per ampliar-lo ...)