04 de maig 2009

Mataró: anem endavant ?

L'Institut Municipal d'Educació organitza un curs monogràfic de 4 xerrades sobre l'espiritualitat. El febrer, l'Institut Municipal d'Acció Cultural va organitzar un altre curs sobre Darwin i l'evolució, però sense parlar de l'impacte social de les seves teories sobre les creences religioses. I el mateix febrer, amb el suport de l'Ajuntament, Mataró va ser escollida seu del proper congrès de les Confraries de Setmana Santa.

No podré anar a la primera (seré en un grup de treball sobre prospectiva ...). l'Andreu Majó parlarà d'espiritualitat i genètica, sobre l'existència del gen de Déu. A les altres sessions, hi ha algun tema interessant: La religió com a negoci: l'engany de les sectes. I la darrera, parlarà de les crítiques a la religió dels pensadors ateus.

No conec l'Andreu Majó, i sento curiositat per sentir les seves consideracions i anàlisis. Espero que siguin riguroses, per anar endavant, per trascendir les supersticions i manipulacions.

Casualment, endreçant llibres, la meva germana ha trobat aquest opuscle del Jaume Balmes (de Vic !), publicat el 1948, i que va ser probablement una eina eficaç per combatre els qui gosàven pensar i qüestionar els "misteris" de "la" religió verdadera.

És curiós constatar l'agressivitat i el menyspreu amb que tracta els incrèduls, les sectes separades de l'esglèsia romana, els mahometans, la defensa que fa de la necessitat del "sumo pontificado", i de la potestat de l'esglèsia per "imposar manaments als fidels" i per prohibir "los malos libros" ...

Donaria per unes quantes sessions ...