16 de maig 2009

Solidaritat allà ... però competitius aquí ?

Incitat pel Xavier Manté, amb qui he intercanviat idees aquests darrers dies, vaig anar ahir al vespre a aquest institucional per sentir el Chico Whitaker. Em va encantar la seva conferència, la seva actitud, les seves ganes, ... la seva esperança !

Va parlar de les crisis (financera, política, ecològica, de confiança ...), però va insistir en què la crisi més important és de civilització ! I va proposar/predicar que cal pensar en altres maneres de viure plegats, superant la cobdícia de tots plegats per "la plata", quanta més millor i el més aviat i ràpid possible.

Va recordar-nos que la realitat real és molt crua: al seu país, per exemple, que té 180 milions d'habitants, 60 viuen més o menys com nosaltres, però els altres 120 (!) viuen per sota del que podríem considerar condicions dignes ...

Va citar dues "anècdotes":
- les constitucions de Bolívia i Equador preveuen que cal garantir el dret a vivir bien, al bien vivir !
- que uns estudis recent conclouen que hi ha un mínim del 17% dels americans que no comparteixen els valors dominants, que estan per altres maneres de viure i conviure més humanes !

Cal una altre ètica, humanista, calen altres valors, altres paradigmes !

(Per cert, a la TV3 d'ells, en el programa Oikmntns, la gran estrella mediàtica de les americanes i del lliberalisme extrem, el Xavier Sala i Martín, va dir, ben somrient, explicant la crisi, que ell no parla de moral, que la moral és cosa dels bisbes !! )

Cal més solidaritat, sí, però també més transparència i menys competència !

El gener, el diari Le Monde va publicar un curt article de Daniel Mutez en que ja avançava aquesta visió de la crisi, parlant d'una crisi moral, una crisi de sentit !

Presidia l'alcalde Barón, que va felicitar els mataronins per la seva solidaritat, i va anunciar que l'Ajuntament mantindria el percentatge del pressupost destinat a aquest tipus d'activitat. Fa pocs dies, en un altre context (Mataró Marítim), ens deia que Mataró havia de ser la més competitiva, la millor, i que la ciutat ha de guanyar la champions.

Certament, no és fàcil desenvolupar una governança ètica. Felicitats per la solidaritat mataronina amb països del tercer món. Però hem de començar a pensar en promoure aquí altres maneres de conviure, i de governar, deixant enrere el tots contra tots ... Difícil, sí. Però és evident que, ara més que mai, caldrien iniciatives "culturals" per imaginar, plegats, altres maneres de viure i de conviure, diferents del còrrer tots contra tots darrera "la plata"