26 de novembre 2008

Ho haveu vist !?

Com diu aquell esparverat culé del Camp Nou:
ho haveu vist !? (cliqueu-hi a sobre per ampliar-ho !)
Aprofitant potser la campanya del nostre Govern, aquest centre promociona els seus serveis per facilitar esdevenir funcionari !

Mentre el Departament responsable de la funció pública catalana intenta imaginar mesures de reforma aplicant el estatuto básico del empleado público, ser funcionari continua essent vist com un xollo extraordinari, per tota la vida !

En l'estatuto básico, que ha de regular la relació entre qui contracte (l'administració) i el contractat (el funcionari), establint bàsicament els deures (sobretot, lògicament, treballar) i els drets (condicions i retribucions), la regla bàsica és que, pel fet de passar oposicions, qui les guanya adquireix el dret d'ocupar un empleo público. I el "estatuto", renovat recentment a Madrid pels progres sociates, preveu, agosaradament, que si algú no funciona, pot ser mogut de la seva cadira ... a una altre cadira.

I tots, allà i aquí, discutint com es podria fer la evaluación del desempeño !

Portem gairebé 30 anys d'autogovern i encara hi donem voltes.
Es va fer un Congrés Català de Gestió Pública (2002), es va elaborar un Llibre Blanc (2005), l'Informe sobre Bon Govern i Transparència dirigit per JM Vallés (2005) aportava idees polítiques interessants. I, a hores d'ara, no sé si hi haurà la capacitat, la visió, la voluntat, i el coratge d'afrontar la problemàtica amb idees fortes i realment modernitzadores.

En l'enquesta periòdica al personal, la Comissió Europea pregunta als seus funcionaris comunitaris, per exemple, si:
- les responsabilitats atribuïdes els fan sentir que el seu treball és important,
- s'esforcen en el seu treball per tal de contribuir als objectius de la Comissió,
- es senten orgullosos de treballar per la Comissió,
- consideren que servir l'interès públic europeu és important per a la seva vida,
- estan disposats a fer sacrificis pel bon funcionament de la Unió Europea
- . . .
Algun dia comentaré els resultats !

Aquí continuem promovent la cultura del xollo, i, alguns, enyorant el Sarkozy, somniant en el què va dir al principi del seu mandat ( X )