27 d’abril 2010

Un petit brot verd: energia per a tothom !

No costa calés: només visió i voluntat política per publicar quatre ratlles al BOE (accés directe a l'article de El País).

Ara falta que la industria de plaques per a petites instalacions segueixi, i, sobretot, que l'administració es doti de capacitats d'orientació i consell als particulars o a les comunitats.

La meva experiència amb l'Agència d'Energia de Barcelona és més aviat decebedora. Com passa sovint, els gestos mediàtics, les iniciatives pròpies, o la gestió de subvencions i ajuts a tercers, deu funcionar més o menys bé.

Però en les tasques d'intermediació entre oferta (tecnologies) i demanda (usuaris), hi ha molt a millorar. No n'hi ha prou en ser un bon gestor/funcionari: cal conèixer la situació, possibilitats i perspectives d'uns i altres, ser capaç d'imaginar projectes estratègics, de generar cooperacions/concertacions, i de motivar tothom pel progrés que beneficia a tothom. Enyoro els temps heroics de l'ICT !

Tant de bo aquest real decret anunciat desbloquegi la situació i obri pas a una dinàmica descentralitzadora de la producció energètica !

Fa un any ja vaig penjar una nota sobre aquesta innovadora "filosofia" energètica impulsada pel Jeremy RIFKIN. I un'altre sobre l'oportunitat de crear centres locals de suport a la ciutadania per a la utilització inteligent d'aquestes noves oportunitats.

Poc a poc, sembla, però avancem !
Jo ja tinc el projecte pel terrat de la finca del pis de la Maria a Barcelona !