30 d’abril 2010

Sopa de competències (?)

Durant aquest mes he llegit a diaris alguns articles sobre competències, sobre capacitats, sobre qualificació professional, sobre el talent, sobre alfabetització digital, emocional ... i en diferents activitats i contactes ha sortit el tema (amb l’Institut Català de les Qualificacions Professionals (ICQP), amb l'àrea d'Educació de la Diputació, a la comissió del enginyers a les administracions públiques, amb responsables del TecnoCampus i de l'IME de Mataró, ...).

Intento penjar aquí les meves referències bàsiques.

Haig de començar per les propostes de la Unió Europea, acordades per tots els Estats membres, i per tant, referències obligades si volem jugar a la lliga europea de les qualificacions i al mercat de treball de la Unió.

Pel que fa les qualificacions (els títols, els diplomes, els certificats, ...), la Unió va adoptar un marc de referència (European Qualifications Framework) que serveix per establir els nivells de coneixements, habilitats i competències que han d'assolir els alumnes (learning outcomes) en acabar les diferents etapes educatives.

Aquest marc de referència té 8 nivells i considera tres tipus d'aprenentatges:

Paralelament, la Unió, en una altre recomanació, establia les key-competences, les competències-clau que calia introduir com a objectius dels sistemes educatius.


Hi ha problemes de coherència entre els dos esquemes :

- en l'EQF, les "competències" són el tercer pilar i fan referència bàsicament a qüestions de responsabilitat i autonomia,

- en la llista de competències-clau, les "competències" proposades comprenen, de fet, coneixements, habilitats o aptituds i actituds.

És evident que hi ha una sopa de conceptes. Per complicar-ho, per espessar la sopa, hi han les expressions habituals. Per exemple, el José Antonio Marina, al suplement es de La Vanguardia del 24.04.10, reflexiona sobre el "talento": el defineix com "el uso inteligente que se hace de un recurso ...". El diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans defineix talent com aquella "especial aptitud intel·lectual, capacitat natural o adquirida per a certes coses" ...

He aprofitat per navegar per internet, per explorar què diuen d'altres, i, com sempre, he trobat coses molt interessants:

- l'iniciativa P21, The Partnership for 21st Century Skills, format per grans empreses i associacions educatives als Estats Units nordamericans. Publiquen material molt interessant, i els esquemes són prou incitadors:


(cliqueu per agrandir !)
- l'iniciativa AT21CS: Assessment & Teaching of 21st Century Skillls una iniciativa de l'Universitat de Melbourne, finançada per CISCO, INTEL i MICROSOFT, amb 6 països participants (Australia, Finland, Portugal, Singapore, the UK, and USA).
M'ha interessat el seu esquema de competències (KSAVE), un quadre de doble entrada, on les columnes són les utilitzades per la Unió Europea, però més ben definida la tercera: Actituds, Valors, Ètica.
Els grups de "competències" són molt clares: maneres de pensar, maneres de treballar, eines per treballar i per viure al món !

Seria interessant estudiar perquè la Unió/la Comissió va anomenar la seva tercera columna "competències" !

Potser perquè és més "neutre" i als lliberals de dretes no els agrada explicitar massa les qüestions de valors i de ètica !

Per arrodonir aquestes referències, un quadre tret dels "powerspoints" que utilitza la Montse en les seves xerrades:


En presentar aquests 4 pilars de l'educació, l'Informe Delors considera la competència com una espècie de cocktail propi a cada individu, que combina els sabers/coneixements, el saber-fer i el saber-ser (savoirs, savoir-faire et savoir-être). Tres elements, tres components, que equivalen, d'alguna manera, a les tres columnes de l'EQF de la Unió Europea i del model adoptat per l'AT21CSkills ...