18 de juny 2008

Més elements pel Sindicat de Ciutadans ...

Per curiositat, i per tenir referències pràctiques, penjo aquí algunes experiències d'instruments ciutadans per vetllar per la transparència i la governança en Estats sud-americans.

En la nota del dia 12 en què proposava impulsar el Sindicat, feia referència, en els annexes, a centres d'expertesa que haurien de recolzar les activitats cíviques de formació, vetlla, seguiment i avaluació. Aquí penjo exemples il·lustradors i senzills d'instruments ciutadans (sindicats) ...

Tot i que en contextos i amb històries molt diferents, és interessant veure com, efectivament, a més de les estructures institucionals de govern i de control democràtic, aquests països tenen instruments autònoms de les autoritats, poders i partits polítics, animats per ciutadans que reivindiquen el seu a-partidisme, la seva independència, i que exigeixen als seus membres unes condicions encomiables de desinterès particular/personal.

Val la pena, pels interessats, fer-hi un tomb, sobretot aquesta primera:

Poder ciudadano / Argentina
Organització molt ben estructurada i activa, amb un codi exemplar per els seus membres.


Observa / Perú
Un grup d'organitzacions que volen "articular, difundir y promover las experiencias de vigilancia social y una cultura de transparencia en la gestión pública".

Ciudadanos al Día / Perú
La seva missió: Contribuir con ideas innovadoras a generar los incentivos necesarios para mejorar la relación entre el Estado y el ciudadano, en base a la transparencia informativa, la rendición de cuentas, y la vigilancia y participación ciudadana ...


Transparencia por Colombia
... una modalidad de participación ciudadana en los asuntos públicos con contenidos de vigilancia, crítica, seguimiento, evaluación, deliberación y sanción social ...

Ciudadanía por la Transparencia / Nicaragua
Grup d'organitzacions que volen potenciar la seva capacitat per colocar el tema de la transparència en l'agenda pública, sensibilitzant a la població sobre la seva trascendència per a la qualitat de la democracia ...Moltes d'aquestes iniciatives tenen el suport de tres agents principals: Transparency International, el govern dels Estats Units, ... i la Comissió Europea: