05 de maig 2006

les propostes del Consell Rector eren correctes !

Pel 2006, haviem proposat a la gerència d'establir mecanismes de informació, de consulta periòdica, de participació, de concertació ... per afavorir la implicació dels professionals en la seva pròpia missió i en els objectius generals del sistema.

Després del meu relleu, tot podria quedar, sembla, en informar, millorar les habilitats de comunicació dels comandaments intermitjos, a desenvolupar sistemes d'avaluació objectiva del personal ... o a continuar amb enquestes metodològicament tant discutibles, com a eina de gestió, com la feta el 2005.

Ara, la Direcció de l'ICS comunica, entre d'altres coses, que