12 de juny 2014

Assemblea de l'AIACE: 1 dels 50 !


Ahir dimecres es va fer l'assemblea anual de l'Associació d'antics funcionaris de les institucions europees. A Bruxelles, al Charlemagne. Eren 358 presents, més una cinquantena que la varem seguir via webstreaming des de casa. Jo vaig ser un dels 50 ... dels prop de 9.000 pensionistes comunitaris (el 2011).

El president Richard Hay, ex alt funcionari, Director General de Recursos Humans a la Comissió, va fer una clàssica introducció que em va situar 15 o 20 anys enrere, amb les formalitats educades i respectuoses de les reunions de la Comissió. Al seu costat, els històrics Ludwig SCHUBERT, Pierre Blanchard, Dominique Deshayes, entre d'altres, membres del bureau designat pel Consell d'Administració, format per dos representants de cada secció nacional.

Lògicament, es va parlar de l'actualització de les pensions: sembla que ens hem sortit prou bé, malgrat la congelació, i, sobretot, si considerem les retallades i sobrecàrregues de treball que estan suportant els actius. També de la modernització del sistema de gestió de les despeses sanitàries, basat gairebé exclusivament en la xarxa.

Precisament de la xarxa es va parlar en referència a la web de l'associació: està en reconstrucció, després d'alguns anys difícils, sembla. Malauradament, no sembla que el projecte sigui tan ambiciós com per hostatjar les web de les seccions nacionals. Només hi ha previst links, però no espais centrals amb gestió autònoma.

I de la continuitat de la revista VOX que rebem tots els jubilats, elaborada per una oficina privada però impresa i distribuïda gratuïtament per la Comissió a tots els pensionistes. Lògicament, va sortir la tradicional qüestió sobre les llengües utilitzades ...

Va parlar de l'organització d'AIACE, que busca un equilibri entre el federalisme associatiu i la necessària unicitat operativa per defensar els nostres drets: pensions i assurance-maladie. I que vol ser un espai de trobada per compartir vivències passades i presents. I també un espai d'acollida per fer front, va dir, als qui volen avergonyir-nos per haver estat servidors de les institucions comunitàries !

Resumint, una horeta, un cop l'any, per tractar de les problemàtiques, les activitats i les perspectives d'una associació que agrupa un colectiu de prop de 9.000 associats ... arreu de la Unió Europea.

Per acabar, el president del Moviment Europeu, Jo Leinen, va fer el tradicional discurs d'un polític clàssic, ben vestit, ben pentinat, anècdotes sentimentals per rebaixar tensions, sempre somrient, aparentment tranquil i deixant anar algunes ironies ... sobretot contra els anglesos.
De tota manera, va parlar de la necessitat imperiosa de recuperar polítiques industrials. Vale.

Abans del break per dejeuner, informació sobre una qüestió important: on es farà el 2015 la tradicional trobada que emmarca l'assemblea ? a Bratislava, al Sheraton, doncs ara sembla que ja hi han habitacions amb dutxes separades a totes les habitacions (?) ... cosa que no hi havia, sembla, el 2011 !A mitja tarda, la Secretaria General ens envia aquest mail:
Chers tous, lors de la réunion du CA de jour,
il a été constaté qu'aucun des candidats éligibles n'a souhaité se porter candidat à la présidence.
Richard Hay a accepté de rester un an de plus.​
​Quoi qu'il arrive, à la fin de ce délai, Richard quittera la présidence.
Le prochain Bureau se réunira le 11 juillet.
Dominique