04 de juliol 2011

Els vents que venen ...

... i que ens agafin preparats !