28 de juny 2011

Estatuts dels eic, encara: Cooptació, empreses ? ... Consells !

Dijous 30 tenim la Junta Extraordinària que s'ha de pronunciar sobre el projecte de nous Estatuts. Ja he fet comentaris a la versió definitiva de la Junta Directiva, però voldria precisar idees respecte de la qüestió de la cooptació i la d'adherir les empreses a la nostra associació.

La cooptació es justifica dient que permetrà d'integrar socis numeraris responsables d'entitats vinculades a l'enginyeria (Caixa, Mútua, ...), sense haver-los d'exigir que optin per una llista electoral o altre.

No sóc expert en "enginyeria democràtica", però em sembla una fórmula exòtica. Si la missió i funció de la nova Junta de Representants (que és una bona idea democràtica), és la de representar la diversitat dels companys associats i d'assegurar un govern que respongui als interessos de tot el colectiu, perquè incorporar-hi 20 "representants d'altres entitats", amb dret de vot ?

Aquests representants cooptats, proposats per la Junta Directiva (majoritària), malgrat ser ratificat per la Junta dels representants electes (on té majoria la Junta Directiva), suposen, de facto, una sobre-representació (20% !), una distorsió de les voluntats del conjunt dels associats, que pot influir decisivament en la presa de decisions.

Establir estretes relacions de cooperació/coordinació amb aquestes altres entitats vinculades a l'enginyeria és un objectiu necessari, legítim. Però es pot fer sense pervertir la lògica de representació democràtica: ens podem imaginar el govern de la Generalitat proposant 20 diputats més ?

Consideracions semblants poden fer-se respecte d'associar les empreses a la nostra associació, i d'integrar-les en les comissions tècniques, principal mecanisme per definir les posicions estratègiques de l'associació, del conjunt dels associats. Què hi fan les empreses en aquestes comissions ? Ja hi han altres mecanismes previstos (amb una redacció sensiblement millorable), en l'article 39.

Són exemples més propis d'un club d'amics. Una associació professional que vol ser referent pels associats, pels governs i administracions, per les empreses i per la societat en general, ha de funcionar amb un esperit molt més rigorós, clar i transparent.

Repeteixo: l'objectiu de cooperar amb institucions, organitzacions i empreses és absolutament necessari. Però no és adequat convidar-los al nostre principal òrgan de govern, on es tracten temes bàsics de l'associació, i quina autonomia cal respectar escrupulosament.
Hi han altres vies més clares, obertes i transparents:

- la més senzilla: formalitzar periòdicament acords o convenis amb les Juntes directives i/o de govern de les altres institucions, que ja se'n fan.

- una més sofisticada, però molt més efectiva i productiva: constituir consells tecnològics, empresarials o institucionals. En la proposta d'Estatuts (art. 39), s'han afegit les paraules, les lletres, però no l'esperit (com s'ha fet, per cert, també, amb les meves propostes sobre governança, en els articles 14 i 22 ...).

La idea dels consells va sortir en una reflexió molt interessant amb el president Torres. Es tractaria d'associar estratègicament, políticament, a experts, a personalitats, a institucions i organitzacions, ... en estructures i procediments pensats específicament per aquesta finalitat. Es tracta de constituir mecanismes de cooperació al més alt nivell, amb calendaris i agendes pensats concretament per suscitar aquesta continuada, franca i oberta cooperació.

Respectem les funcions i procediments de la Junta de Representants dels associats. Imaginem, innovem amb altres mecanismes complementaris per enriquir les nostres activitats i els seus resultats.

No fem un poti-poti, no barregem, no fem el ridícul si volem ser, efectivament, referents !