08 de juny 2011

La renovació de l'Associació dels e i c : on som ?

El passat 16 de maig la Junta Directiva publicava la proposta de nous Estatuts.
Vaig penjar una nota en aquest blog amb un conjunt d'esmenes, justificades per una visió/concepció del què penso que hauria de ser l'Associació.

Ara, la Junta Directiva anuncia una Junta General Extraordinària pel proper 30 de juny.
Aquests darrers dies he pogut explicar una mica les meves propostes a membres de la Junta, i he tingut algun contacte amb companys que varen promoure l'iniciativa ARC a les passades eleccions. No sé si hi ha altres comentaris o propostes concretes, excepte les publicades pels companys de Girona, bàsicament referents a qüestions territorials.

Llegint el mail de les Juntes del Colegi/Associació, donaria la impressió, caricaturitzant, de què estem en una confrontació entre "establerts" i "indignats". Segons el seu mail, les propostes de les Juntes (establertes) han rebut un ampli suport de tots els companys, tant en relació al Pla Estratègic com a la proposta concreta de Nous Estatuts. Però, en canvi, el diàleg amb els membres del colectiu ARC (indignats) ha estat, diuen, en tot moment força difícil i poc constructiu ...

Dels meus intercanvis amb els companys de l'ARC puc dir que les seves anàlisis i propostes m'han semblat, en general, potser, radicals, però absolutament respectables. I en els meus contactes amb membres de la Junta he trobat relativament poca receptivitat a les meves propostes (millor governança, més transparència, més impuls a la cooperació, més autonomia, ...).

Però en el mail de les Juntes hi ha un paragraf que no m'ha agradat gens, i que fa referència als resultats dels contactes amb integrants de l'associació ARC o membres del col.lectiu ARC. Em sembla que hi ha maneres més democràtiques d'actuar: la Junta hauria de respectar totes les posicions. I en el mail sembla actuar defensant la posició d'uns ("establerts" ?), respectable, però que és part. Tenen els altres ("indignats" ?) les mateixes possibilitats d'expresar les seves posicions ? No ho sembla.

Sabrem, en temps útil, els eventuals comentaris a la proposta de nous Estatuts fets via la web ? O les reaccions sorgides en les sessions informatives organitzades a correcuita ? Tindrem la versió eventualment revisada del projecte de nous Estatuts uns dies abans de la Junta General Extraordinària, amb temps suficient per apreciar-la ?

Esperem-ho.

De moment, fent el punt (faire le point ...), el meu balanç d'aquest procés és aquest:

(cliqueu-hi a sobre per ampliar)
La versió word la podeu descarregar [ aquí ]

Alguns companys consultats, l'han valorada positivament, considerant-la racional, assenyada i sentida, punyent, útil per a despertar el nostre colectiu, molt adormit, poc conscient de tots els riscos i reptes que s'hi plantejen ...

Les qüestions obertes que plantejo al final de la nota són:

- La reforma dels Estatuts és una condició necessària, però no suficient, per impulsar una associació molt més oberta i participada, molt més efectiva, rigorosa i sensible a les problemàtiques de tots els enginyers.

- Reaccionarà el colectiu d'enginyers associats i participarà per dotar-se d'una associació enfortida per encarar millor el futur, ... o s'ho mirarà, indiferent, com fins ara ?

- Voldran i sabran els actuals dirigents impulsar dinàmiques més obertes i cooperadores, per promoure una associació més viva i útil als enginyers i a la societat ?

Tant de bo !

Aprofito per penjar alguns articles dels Estatuts dels Enginyers Tècnics Industrials de la Catalunya Central.
Senzills, contenen mecanismes de governança com els què jo proposo pels nous Estatuts dels EIC,
... i que no semblen massa ben vistos, ara per ara, per la nostra actual Junta Directiva:

Article 20.- Són funcions i competències de l' Assemblea General: ...
b/ Aprovar els programes i plans d'actuació ...
d/ Examinar i aprovar la memòria anual de la Junta Directiva ...
f/ Aprovar l' estat de comptes de l' Associació i els pressupostos.

Article 27.- Les funcions i les facultats de la Junta Directiva són:
a/ L' execució i compliment dels acords de l' Assemblea General ...
d/ Proposar a l' Assemblea General els programes d' actuació general i específics ... donant compte del seu compliment en la propera Assemblea General ...
f/ Presentar en l' Assemblea General els pressupostos, els balanços, les liquidacions de comptes i les propostes de quotes per a la seva aprovació.
g/ Elaborar la memòria anual d' activitats, i sotmetre-la a l' Assemblea General per a la seva aprovació.

1 comentari:

Anònim ha dit...

Amic Pep,
Només puc dir-te que valoro molt les teves reflexions, tant pel contingut com per l'oportunitat. No defalleixis¡

Josep Ramon