03 de juliol 2013

Per una associació d'enginyers més cooperativa

Des de fa uns mesos, en el marc d'una Comissió Delegada del president de l'Associació,
hem estat treballant per mirar d'enfortir la nostra Associació amb mesures complementàries
a les ja decidides en el Pla Estratègic adoptat el 2010.

Ara acabem la nostra feina.
Primer varem impulsar una reflexió conjunta sobre les crisis actuals i les perspectives [nota],
i ara acabarem de consensuar uns propostes per millorar la cooperació entre tots els companys,
amb la perspectiva d'aconseguir una associació més referent, més útil als companys i al país,
mitjançant el reforçament i la sistematització del treball de les comissions tècniques.

Ampliaré el balanç d'aquests treballs.
Però, de moment, penjo els tres documents en que he tingut una participació significativa:
- una nota breu de presentació de la problemàtica, del diagnòstic i de les propostes;
- el document base amb el detall d'anàlisis i propostes concretes;
- un document que analitza les comissions vistes des de la web, o, dit d'una altre manera, que analitza com les comissions es projecten a l'exterior via la web.

Els documents sencers, a la meva web documental [pàgina dels enginyers]