12 de febrer 2010

Acreditació de competències TIC !


Quina agradable i simpàtica sorpresa, navegant per la web !

A mitjans del '90, a la Comissió Europea, acabat de ser nominat cap d'Unitat a la Direcció de Formació Professional, vaig predicar les noves formes d'acreditació de les competències adquirides de manera formal, no formal, informal, o treballant, per tota l'Europa (15) ! Aquest és el poster de la conferència de Dublin:

La idea era molt bona, en el marc de les propostes del Llibre blanc Ensenyar i Aprendre, de 1995. Per fomentar la formació i l'adquisició de competències entre els joves i els treballadors en general, calia, dèiem, assegurar un reconeixement d'aquesta major qualificació. I que, per obtenir aquest reconeixement (de facto o de iure ...), calia pensar en noves formes d'acreditació, complementàries a les formals, complementàries als títols que donen les Universitats i els centres de formació.

Llàstima que un expert de la Comissària Cresson va entossudir-se en promoure l'acreditació europea de qualsevol competència (matemàtiques, màrketing, ...), a distància, i sobre un suport de targeta electrònica, i això va desacreditar, justament, l'iniciativa !

Acreditar competències en l'ús de les TIC és més fàcil: la pròpia eina pot testar, aprofitant, probablement, tots els tutorials informatitzats que porten incorporats !

La iniciativa ve de lluny, doncs (mireu la nota en aquest blog, d'abril de 2007). I té altres vies, com les d'acreditació de competències i de validació de coneixements i experiències que de fa temps, també, facilita el Departament d'Educació (anar-hi).

Sense entrar en la definició dels nivells i continguts, ni en l'apreciació de la qualitat, el rigor, la pertinença o la fiabilitat de l'instrument de mesura per avaluar efectivament les competències, sembla una iniciativa interessant, que va pel bon camí !