05 de març 2008

Una gran satisfacció professional !

A finals dels 90, el 97 i 98, quan era cap d'Unitat d'innovació a la FP, a la DG Educació de la Comissió, vaig batallar durament, sense èxit, amb la penya de buròcrates reaccionaris, per tirar endavant un mecanisme europeu d'anticipació de necessitats professionals.

Calia anar més enllà del simple suport a petits projectes que experimentàven centenars de vegades senzilles metodologies incapaces de servir a nivell comunitari.

Ara, 10 anys després, sorpresa: el Consell adopta una resolució invitant a la Comissió a fer el què jo proposava, i en uns termes molt correctes: un added-value advisory mechanism ... a partir d'una xarxa europea liderada pel CEDEFOP (enhorabona, Avianna Bulgarelli !), ... i en relació amb el sistema europeu de prospectiva sobre l'ocupació.

Magnìfic !!! Com en tantes ocasions, els innovadors hem d'esperar a que l'olla bulli ...