20 de setembre 2007

Les reaccions sindicals a les propostes del Sarkozy ...

... tal com les havia previst ! ( cliqueu a sobre per llegir-les )

En general, al sí de les funcions públiques dels Estats membres, i també, malauradament, al sí de la Comissió Europea, els sindicats tenen posicions reaccionàries, conservadores, davant propostes de reforma o de modernització. Sembla interessar més la defensa dels "drets adquirits" que la millora del servei, de la funció pública. I la manca confiança en els dirigents polítics, resta probablement credibilitat als projectes de reforma.

Però considero que la proposta del Sarkozy (tot i que és molt de dretes, sí), és fruit d'un diagnòstic encertat, és coherent, inteligent, i raonable. I, sobretot, es tracta d'un manifest d'intencions, que vol provocar el debat i la concertació, en els propers mesos, de les mesures pertinents.

Quan vàrem reconstruir els sindicats, a finals dels '70, en una época de crisi econòmica brutal, a la UGT ens sentíem "fiers" de presentar-nos com a sindicat de proposició, que defensava els treballadors en el marc d'una estratègia de consolidar el teixit empresarial del país. D'altres sindicats, acompanyats d'alguns laboralistes, preferien caçar les primes derivades dels tancaments d'empreses ...

Quin és el diagnòstic dels sindicats francesos davant la problemàtica de la funció pública (volum, costos, ineficàcia, ... ), i, sobretot, quines estratègies de reforma proposen ? De lluny, les desconec. Tant de bo existissin: aixó permetria garantir un procés de concertació ric i ple, amb resultats progressistes !

Millora de les condicions de treball, segur: informació, participació, formació, desenvolupament professional, salaris, horaris, ... Però, també, eficàcia, eficiència, transparència, coherència, petinència de les activitats i de les polítiques al servei de l'interès general. No al servei mediàtic i a curt termini d'alguns polítics. Ni al servei corporatista de les castes tecnocràtiques que dominen els aparells administratius.

Serà interessant seguir l'evolució de les posicions dels sindicats. De moment, després d'una primera reunió el divendres 21, recollida per Libération, sembla que han considerat demanar al "ministre d’ouvrir une négociation. Il est normal que nous attendions au moins la première rencontre, le 1er octobre, avant d’actionner un mouvement."
( no és massa freqüent trobar postures tan raonables en els sindicats francesos ! ...)