12 de setembre 2008

Transparència municipal

A finals d'agost, el CAPGROS digital publicava aquesta notícia:

L'Informe sobre Transparència dels Ajuntaments havia estat presentat un mes abans, el 28 de juliol (!?) a Madrid.
Mirant una mica per sobre la metodologia de l'Informe, queden en l'aire algunes qüestions i el rigor general dels procediments emprats. Per tant, cal ser prudent en les conclusions (recordo tot el tinglado d'interessos dels TOP'20 hospitalaris …).

Quant a Mataró, és simptomàtic que els aspectes positius siguin els de imatge general, i els negatius els relacionats amb temes concrets i delicats: econòmics-financers, urbanisme i obres públiques, contractacions, … Insisteixo, caldria mirar les coses amb més precisió i rigor.

M'ha interessat de la notícia el conèixer l'existència de TI-Espanya, i val la pena navegar una mica per la seva web.

Unes primeres notes:
- el qui sembla apadrinar l'organització, és el conegut Antonio Garrigues Walker, mitjançant la Fundació Ortega y Gasset.
- malgrat les seves finalitats, la web de TI-Espanya no és massa transparent: no hi ha pràcticament cap informació, sembla, sobre la pròpia organització (només el Comité Ejecutivo, amb noms però sense cap referència professional … ).
- es nota un cert tufillo "madrileny", amb l'estil de redacció de les notícies i una certa obsessió per les fotos;
- la simplicitat de la web espanyola contrasta, per exemple, amb la claredat i rigor de la web de TI-France, o, fins i tot amb la modernitat de la web de TI-Grècia (en grec, de moment …)
- sense ser un exemple a seguir, TI-Itàlia té algunes seccions regionals (aquí podríem fer la secció catalana …)

Es evident que caldrà tenir en compte aquesta organització i les seves activitats en el projecte de Sindicat de Ciutadans. Algunes reflexions:
- el Sindicat hauria de ser àmpliament participat, mentre que, sembla, els "capítols" de TI els composen algunes desenes d'experts;
- TI té una principal motivació en la lluita contra la corrupció, mentre que el Sindicat hauria de vetllar per la governança en sentit ampli, tot i que la incompetència o la mala gestió també podria qualificar-se de corrupció: penso en una carta al Director del País, que ja vaig anotar aquí parlant de l'indomable ministra Alvarez el 20.12.2007 ...
- caldrà estudiar els seus principis d'intervenció,
- . . .

A seguir . . .