13 de setembre 2008

Encara més sobre la formació professional

La perspectiva és propera, sembla: l'acreditació de les competències professionals, adquirides de manera no-formal o informal, pel curs 2009/2010. Tot i que ja hi ha mecanismes d'aquest tipus a Catalunya (no sé a Espanya ...), és evident que cal una política molt més decidida i promoguda de manera molt més efectiva, com fan els nostres socis europeus més innovadors.

Des de 1995, la Comissió ho predica. Jo hi vaig contribuir directament, durant 3 anys. I ara el nou CEDEFOP, dirigit per l'amiga Aviana Bulgarelli, publica un balanç interessant de la situació a Europa, coordinat per l'original noruec Jens Bjornavold.

Aprofitant l'inici de curs, el Ministeri espanyol (MEPSYD, Ministerio de Educación, Política Social y Deporte !) presenta i valora les dades de l'Informe de la OCDE.El País fa un article sobre la futura acreditació de competències.


La Vanguardia recull les informacions el dia 10, però les valora d'una manera molt més crítica. I aprofita per explicar l'iniciativa (interessant, necessària) d'establir zones educatives per integrar problemàtiques i coordinar i racionalitzar recursos. CiU i els sindicats, naturalment, hi estan en contra ...
I, el mateix dia 3, a TV3, el Pellicer fa una elegant baixada per situar-se tot ell davant de la gran pantalla mural, i dedica uns quants segons (20, 25 ?), a comentar les 4 o 5 grans xifres tòpiques sobre el tema.

Cap anàlisi, cap explicació. Cal anar de pressa, perquè tota Catalunya està sobresaltada: el Barça i el Guardiola han decidit disputar la semifinal de la Copa Catalunya amb jugadors del tercera o juvenils ...