21 de març 2010

El capital humà "externalitzat"

Sembla que n'és conscient el President:
tenim (els jubilats) un gran capital de coneixement i experiència !

Ara només falta que el govern tingui la capacitat per crear les iniciatives, les vies, les maneres, els mecanismes que facilitin el seu aprofitament. Els cafés dels sèniors, per exemple !

I que els insiders, els que están dins, els professionals, els assalariats, els dirigents, els governants ...

- siguin conscients del valor d'aquest capital externalitzat (que tenen els outsiders)

- i tinguin la voluntat, les ganes ... i una punteta d'humilitat per preguntar, per escoltar, per contrastar visions complementàries, per mirar de fer-lo útil !


He llegit el text sencer del discurs del President. Una mica decebedor: les referències que em varen ilusionar, són, de fet, dues frases curtes gairebé fora de context.

Tot el discurs està orientat a divulgar serveis a les persones grans: serveis socio-sanitaris, ajuts als casals i centres cívics, descomptes, formació de cuidadors, ... tot molt interessant i necessari, efectivament.

Però una cosa és tenir-nos ben aparcats, entretinguts i cuidats, i una altre és evitar l'exclusió professional, aprofitar efectivament els coneixements i les experiències acumulades. No ens hauríem de limitar al voluntariat cívic. Calen mecanismes eficaços de voluntariat professional !

Respecte d'això, en el discurs, només dues petites frases:

- vull comptar amb el capital de coneixement i experiència que té la gent gran;
- una Catalunya que respecta i cuida la seva gent gran, i alhora sap escoltar i sap aprofitar la seva experiència per enriquir la societat.

Veurem.