19 de gener 2007

Resum de propostes per a la reforma de l'ICS

Per facilitar-vos la lectura, aquí teniu l'index de les notes:
(les podeu veure seguides clicant a la carpeta "Llei de reforma de l'ICS" , a l'esquerra de la pantalla )

1/ Benvingut l'avant projecte de llei de reforma de l'ICS !
2/ Uns primers detalls sobre la reforma
3/ Unes propostes sobre els instruments de planificació
4/ Alguns comentaris sobre els òrgans de govern
5/ Unes propostes finals sobre els usuaris

Cal veure també el meu comentari sobre el Dictamen del CTESCAT, de gener de 2006, respecte de la proposta inicial del Govern, de desembre 2005 !

Ah ! m'en oblidava: seria una gran idea canviar-li el nom, per facilitar a la ciutadania la comprensió del sistema nacional de salut ...
Estem parlant, de fet, d'una XARXA de CENTRES i SERVEIS per a la SALUT de la GENERALITAT de CATALUNYA !