25 de gener 2007

... més sobre les llistes d'espera

. . . per senyalar que la Consellera GELI té raó quan recorda, davant del possible "desbordament" dels CAPs i dels Hospitals catalans per l'epidèmia de grip, que el sistema sanitari català ja no pot assumir més demanda, i que s'ha evidenciat “la necesidad imperiosa de un aumento de los servicios sociales y de apoyo a la dependencia y que el sistema sanitario no puede por si solo responder a la pluripatología de las personas de edad avanzada y enfermos crónicos”, i que confia que la presió sobre els centres sanitaris es redueixi amb els recursos que aportarà la Llei de la Dependència (cures a casa, més centres de dia, geriàtrics, ...) (l'article sencer a LV d'avui)

Efectivament, aquí encara no estem com al Canadà ...