02 de desembre 2005

Algunes idees de la sessió del 29.N ...

Satisfacció i agraïments als participants !

Algunes primeres idees:

- en la meva nota d'invitació, semblava que l'esquema simple era: els pacients són cada vegada més exigents, però com tenim, sortosament, més tecnologia, podem respondre a les noves exigències;

- però els comentaris i intervencions, coincidint en constatar les noves exigències, alertaven en no limitar-nos a solucions tècniques: cal revisar el conjunt de pràctiques per trobar noves formes d'organitzar, de "prestar els serveis", de considerar les diferències culturals segons les edats, les procedències, etc.

- algun participant alertava de l'excés de informació de la que poden disposar els pacients: molta informació no és coneixement, no és comprensió útil de la realitat !

- i, sempre, a la base, el problema dels recursos econòmics disponibles, tot i que alguns participants consideraven que "invertir en millors pràctiques", especialment en les fases de promoció i de prevenció, pot fer estalviar, pot fer reduir costos ...

... més idees ?