27 de juliol 2007

Un acord ciutadà, professional i polític per la sanitat

El passat 25 de juliol, Marina Geli publicava un article a El Periódico proposant deu bases per a un acord ciutadà, professional i polític. Iniciativa molt interessant, i ben presentada, marcant prioritats de manera clara i senzilla, directe, comprensible.

Algunes bases són tradicionals: finançament (1), continuum assistencial (2), ordenar la demanda(5), recerca i innovació (6), "revolució" de les TIC (7), economia de la salut (8).
Una és clarament política, justificada: el nou context estatutari català (9).

M'agrada la proposta de Pacte amb els professionals (3) (s'han de mimar, repetia jo sempre al CSdM), tot i que caldria precisar què vol dir participar "en les organitzacions sanitàries". Hauria de quedar clar que és en els centres i serveis de salut, en els Hospitals i centres d'atenció primària.

També m'agrada, molt, la idea dels ciutadans-malalts (4). Al CSdM vàrem fer unes petites jornades per promoure la interrelació entre els professionals i els usuaris. Interessant i significatiu que precisi que els ciutadans confiaran en l'evidència científica: com quedaran les teràpies naturals, complementàries ?

Simptomàtica, potser, la base que promou revisar i acompanyar el sector privat en la seva complementaritat amb el sector públic (10).

Aquestes bases haurien de facilitar, diu la consellera, l'articulació d'una nova llei sanitària pels propers 20 anys, en un clima de consens com el que ha permès aprovar la Llei sobre la reforma de l'ICS. El consens dretes esquerres és bo, sempre que es garanteixi una governança adequada i transparent, al servei dels interessos generals, i que no serveixi per tapar interessos o pràctiques corporatistes.

Des d'aquesta perspectiva, es podrien afegir un parell de bases més a la proposta d'acord:

(11) millorar la governança, impulsant òrgans i mètodes de govern útils, que facilitin la direcció estratègica dels centres, i consolidant descentralització iniciada amb els Governs Territorials de Salut, que faciliti la coordinació i la mancomunació de serveis i polítiques entre tots els proveïdors ... per exemple la d'acompanyament ciutadà !

(12) impulsar mesures per tal de cobrir el dèficit de professionals, reforçant la capacitat del sistema educatiu-formatiu i millorant les condicions de treball dels professionals.

22 de juliol 2007

Aerogeneradors casolans, l'última moda a Londres

El Periódico d'avui diumenge publica un petit reportatge sobre els petits molins de vent casolans, les petits eòliques.

Fa unes setmanes, ja vaig penjar una nota sobre aquest tipus de molins, aprofitant el Dia europeu del vent ...

Suggeria un Centre de Promoció EOLOCAL, un petit centre de sensibilització, promoció i difusió de la energia eòlica local / domèstica.

L'article d'El Periódico manté viva la idea !

Per consolidar-la, dues iniciatives angleses, que mostren bons exemples de polítiques públiques de promoció d'aquest tipus d'energia:

- l'estratègia impulsada pel Departament de Comerç i Industria (DTI, ara Department for Business ...), centrada en la microgeneració d'energia

- i l'Energy Saving Trust, molt clara, concreta, precisa, pedagògica ...

19 de juliol 2007

Una petita/gran satisfacció: la nova Llei de l'ICS !

Ahir dimecres, al Parlament de Catalunya se'm va agrair la meva col·laboració a la millora de la Llei de Reforma de l'Institut Català de la Salut. (ref al DSPCP)

A primers d'any, després d'estudiar l'avantprojecte de Llei de l'ICS, aprofitant la meva experiència sanitària i comunitària en qüestions de governança, vaig fer un total de 13 propostes concretes per millorar la Llei i fer més governable l'ICS.

Les vaig penjar al blog (vegeu les notes a la carpeta de l'esquerra, Reforma de l'ICS), i les vaig enviar als membres de la Comissió de Sanitat del Parlament: del grup Socialista (Núria Segú, Daniel Font) i del d'Iniciativa per Catalunya (Dolors Clavell)

Ahir, el ple del Parlament va discutir les esmenes de tots els grups i va aprovar amb un ampli consens la nova Llei.

De les meves 13 propostes,
6 han estat assumides:
- a l'art. 2 sobre cooperació amb altres proveïdors,
- a l'art. 3 sobre objectius específics de l'ICS,
- a l'art. 4 sobre planificació estratègica i concertada dels objectius,
- a l'art. 5 sobre els òrgans de participació i els recursos de què han de disposar,
- a l'art. 6 sobre la Comissió Executiva (Comité de Direcció),
- a l'art.18 sobre els principis de la gestió del personal.

3 han estat rebutjades:
- a l'art. 7 respecte dels instruments de govern (llàstima ...), i sobre el poder del Consell d'Adminitració de nomenar i cessar el director gerent, i de ratificar els càrrecs directius proposats pel director ... (llàstima, també, això hagués fet més democràtic el Consell ...).

4 propostes "tècniques" menors no han estat assumides.

Un fet interessant de participació democràtica: un ciutadà fa propostes d'esmenes al seu blog, els grups polítiques les consideren, n'assumeixen algunes, i el Parlament les vota en la nova Llei.

L'any passat, a l'abril, la Consellera Geli, probablement mal aconsellada, havia dit que jo no sabia bé quin era el paper d'un president d'un consell d'administració, i que confonia el paper del CSdM en la governabilitat de les polítiques de salut del Departament. Les raons del "dissens" ja les vaig exposar en aquest blog: les noves formes de governar que jo proposava, qüestionaven massa "poders adquirits" ... (vegeu les notes de febrer/març 2006 a la carpeta del CSdM)

Ja havia aportat trossos al Decret sobre els Governs territorials de Salut (els instruments de govern),
i ara he aportat uns trossets de la nova Llei de l'ICS.

Aquesta Llei és un pas endavant molt important, necessari, per millorar els serveis de salut a Catalunya !
Satisfet i content, doncs !

13 de juliol 2007

La Conferència sobre les Reformes a la Comissió ...

... amb una mica de retard !

Va ser un acte entranyable,

amb el Manel Camós, Director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, vell amic a Brussel.les (i ara junts aquí !),

el Miquel Subirachs, de la Comissió d'Enginyers a les Administracions Públiques, que presentava l'acte,

i el Fernando García-Ferreiro (al fons, per video-conferència des de la Delegació del Govern a BXL), cap d'Unitat a la DG ADMIN, que va fer el balanç de les reformes iniciades l'any 2000, que jo havia presentat esquemàticament.
Els documents els podeu trobar a la meva web/arxiu -> ( O )

01 de juliol 2007

Reflexions sobre Valors

Ramon Bassas, en un comentari a la meva nota del 25 de juny, em diu que voldria reflexionar sobre el discurs espiritual que l'esquerra podria fer ...

En aquest brogit trepidant d'informacions, cal precisar el sentit de les paraules i dels conceptes, no ens perdéssim parlant de les forces de la terra i l'energia del cel, com ho feien els qui van introduir el tai-txi a l'Hospital ...

M'ha semblat interessant, per començar, parlar de l'esperit, abans de reflexionar sobre l'espiritualitat. Es interessant veure a la Wikipedia les diferències entre la versió catalana, francesa i l'espanyola.

Encara que sigui una mica senzill, pot ser útil treballar amb l'esquema següent:
- els homes rebem un seguit d'inputs (informacions, experiències, vivències, idees, tradicions, influències, ...), condicionats pel context (necessitats, disponibilitats, ...) on vivim;
- processem aquests inputs amb un seguit de processos mentals que ens caracteritzen, i aprenem, els assimilem (conscient o inconscientment), pensem, els apreciem, els valorem en traiem conclusions;
- configurem la nostra mentalitat, la nostra personalitat, el nostre esperit ... en forma de motivacions, aspiracions, actituds, creences, pors, principis, criteris, valors, ...
- i ens comportem , ens relacionem, convivim, ... i votem !

Sembla evident que és molt important el què rebem (noves realitats, noves problemàtiques, noves contradiccions, ...), i el com ho processem (rigor, ponderació, comprensió, racionalitat, ...).

La Crida per la Convenció pel Futur, proposa, entre d'altres coses, la revitalització democràtica i social del nostre país, considerant que en un moment de ràpida evolució vers una societat més complexa i individualitzada, que genera noves actituds personals i col·lectives. Catalunya, diu la Crida, tindrà una evolució positiva si es verifiquen a la vegada una bona acció de govern i un procés polític i social general que reforci els valors comuns de progrés, cohesió social, unitat civil, solidaritat i pluralisme.

El conseller Castells impulsa una reforma en les formes de governar Catalunya basada en la programació pressupostària, que pretén donar sentit, donar orientacions estratègiques als pressupostos: "un pla estratègic, diu, deslligat del pressupost no té sentit, com tampoc no el té un pressupost sense orientació estratègica".

Fent un símil, podríem dir que uns principis, uns valors, unes idees sense un programa concret d'acció de govern, no serveixen de massa, però que un programa de govern sense principis i valors, tampoc.

Quins són avui, ara i aquí, els principis, els valors ètics i morals, cívics i socials que han d'orientar l'acció dels socialistes ? Quines són les diferències amb els principis, amb els valors morals de la dreta ?

No ens podem limitar a oferir solucions concretes als problemes concrets de la gent. No ens hem de limitar a vendre propostes als consumidors de política … guiats per les simples lleis del marketing electoral.

Hauríem d'esforçar-nos en seguir i analitzar les problemàtiques col·lectives, concebre després les propostes polítiques en funció dels nostres valors socialistes, i, finalment, predicar les propostes justificant-les adequadament en funció dels valors, dels objectius globals que perseguim …

Probablement, les reflexions sobre el discurs espiritual de l'esquerra hauríen de començar:
- recuperant, clarificant, actualitzant ... els principis, els valors, la moral dels socialistes;
- assegurant el respecte d'aquests valors, d'aquestes finalitats bàsiques, quan imaginem polítiques i solucions;
- reforçant la coherència del nostre comportament militant, i dotant el nostre partit d'un funcionament que sigui escola pràctica d'aquests principis i valors, exemple concret per a la societat en general.

La reflexió sobre el discurs espiritual que suggereix el Ramon, seguirà en següents notes/capítols !

una idea genial, un sopar extraordinari !

Unes "clientes" de la Montse la varen obsequiar amb un sopar acompanyada a l'Observatori Fabra
(moltes gràcies de part seva, un detall genial !).
La idea, extraordinària:
- valoritzar una petita joia barcelonina, situada en un lloc màgic, sota el Tibidabo,
- unint ciència i benestar sopant !
- amb un divulgador (Antonio Bernal), encantador, senzill, rigoròs, molt pedagògic,
- ... i unes organitzadores simpàtiques i eficients.

Tot i que costa una mica, aneu-hi, no anyorareu per rés la tecnologia del Ferrán Adrià !(amplieu la foto fent-hi clic a sobre, val la pena !)
(veureu fins i tot els llums del Palau Nacional !)