16 de gener 2007

1/ Benvingut l'avant-projecte de llei de reforma de l'ICS !

Després d'una llarga gestació, el Consell Tècnic ha aprovat aquest avant projecte de Llei de l'Institut Català de la Salut, que ara debatrà el Parlament de Catalunya.

Per aprofitar la meva experiència al CSdM, per exercitar les capacitats d'anàlisi, de proposició, de innovació, m'ha semblat interessant fer-ne una llegida a fons. La llei serà molt útil, segur, és necessària i convenient ! Espero que algunes petites reflexions meves puguin potser servir, qui sap, per aportar-hi petites millores ...

Es una Llei que ha de permetre millorar notablement la orientació de les activitats dels centres i serveis de l'actual ICS, que ha d'afavorir millorar l'eficàcia i l'eficiència dels recursos disponibles, i donar flexibilitat i capacitat de reacció, d'adaptació, al principal proveïdor de serveis de salut a Catalunya.

Es una Llei que servirà sense dubtes per avançar, també, cap a la necessària i progressiva integració operativa de tots els centres i serveis de salut a Catalunya. ICS, no ICS ? serveis públics de salut i punt !

Només aquesta progressiva integració operativa permetrà realment avançar cap a la racionalització de tots els recursos en el territori i facilitarà les polítiques de desconcentració i de descentralització que la consellera Geli impulsa tan coratjosament.

També, amb aquest procés, serà més fàcil establir programes de cooperació i de progressiva articulació entre els sistemes de informació i de comunicació de dades clíniques dels ciutadans, entre les iniciatives i polítiques, d'uns i altres, orientades a la informació i la promoció de la salut.

Un gran repte: la desburocratització dels procediments i la millora de les polítiques de personal, mimant els professionals, garantint unes condicions de treball adequades, superant posicions corporatistes o actituds contraries a formules de gestió modernes i progressistes, i assegurant un millor respecte de l'interès general.