27 de gener 2007

millora concreta de "governança" a la Gene

Es patent la creixent preocupació per millorar la governança, per establir noves formes de governar més rigoroses, més eficaces, més transparents. En aquest context, el Departament d'economia i finances de la Generalitat, ha decidit utilitzar una nova lògica de programació pressupostària innovadora i clara, que caldria seguir de prop.

No he vist cap comentari als diaris. Però, des de la meva experiència en la reforma dels mètodes de planificació estratègica de la Comissió europea, entenc que l'iniciativa del Departament és molt interessant. Va en el mateix sentit, però de manera més senzilla i pedagògica.

Algunes referències:
- a la presentació de la nova lògica de programació: veieu el pdf del Departament ...
- a la guia metodològica, molt clara i pedagògica: accediu a la Guia ...
- a la reforma dels mètodes de planificació estratègica de la Comissió europea, clicant aquí.

Aquesta nova lògica de programació pressupostària serà, penso, molt útil per ella mateixa, i permetrà una afectació més racional, més clara, més eficaç dels recursos disponibles. Permetrà analitzar les problemàtiques, facilitar la concepció d'estratègies i polítiques, i explicar millor les finalitats de les activitats del Govern, de tots els Departaments i serveis.

Però, també, aquesta nova lògica de programació és la condició necessària per poder seguir l'activitat del govern des de fora, des del Parlament, des dels centres d'anàlisi i de seguiment de les polítiques públiques, des dels organismes i institucions socio-econòmiques.

Només amb instruments de govern clars i transparents és possible la participació. Amb discursos, powerspoints, xifres econòmiques molt voluminosos però no estructurats, sense coherència, sense lògica, sense articulació clara entre problemàtica, recursos, objectius, etc., sense tot això, és molt difícil respectar efectivament l'interès general, i la participació esdevé impossible.

Sense soroll, passos concrets i ferms cap a una nova cultura de govern: parlem-ne !