29 de setembre 2009

Les auditories "operatives"

Continuant amb el pet del Millet, el Conseller Tresserras va explicar ahir, al programa Àgora de TV3, que caldrà procedir a fer auditories operatives, per anar més enllà de les clàssiques auditories comptables (que es limiten a verificar que els números reflecteixen la realitat comptable), per tal d'analitzar si les decisions són les adequades o no, si la gestió és coherent i raonable.

Seria convenient pensar i promoure iniciatives conjuntes en dues direccions:

1/ la composició, funcions, i condicions de treball dels òrgans de govern:
Aprofitant la reforma de la Llei de Fundacions/Associacions que va promoure la Consellera Tura el 2008, caldria assegurar l'implicació efectiva dels membres dels òrgans de govern, la seva capacitat real de governar, d'orientar activitats i d'avaluar resultats, així com la seva co-responsabilitat en el funcionament de les fundacions, i associacions.

2/ els mètodes de treball d'aquests òrgans rectors:
Sense uns mètodes o instruments de treball renovats la teva tasca no serà fàcil. Cal modernitzar la nostra vella cultura de pressupostos/memòria anual i promoure la utilització d'instruments senzills i operatius de planificació estratègica que permetin una governança transparent i efectiva. Només en un context així té sentit i eficàcia la realització de les auditories operatives ... i l'avaluació dels resultats en funció dels objectius establerts pels òrgans de govern.

Per entendre l'impacte d'aquest tipus d'auditories, vull recordar que jo vaig proposar fer-ne al Consorci Sanitari del Maresme, el 2005, ... i al cap de poc em varen tallar el cap ! Mireu la meva proposta de nou cicle de programació anual ( aquí ). Altres documents per a la reforma dels mètodes de treball ( aquí ).

Altres notes meves sobre aquest tema en aquest blog :

- sobre transparència i rendició de comptes, ( aquí )

- sobre formació dels membres dels òrgans de govern (mireu la quarta proposta a IVALUA aquí)

- sobre mètodes de planificació estratègica i avaluació ( aquí ),

- aprofitant l'Informe Vallés respecte de les actituds polítiques ( aquí ),

- sobre òrgans de govern a les universitats ( aquí ),

- sobre la renovació impulsada pel Conseller Castells dels instruments de programació pressupostària a la Generalitat ( aquí ),

Fa uns mesos, vaig preparar una proposta concreta d'actuació per a la Fundació Jaume Bofill (de moment sense resposta ... mireu-la aquí )