04 de setembre 2009

Mataró Marítim: moltes propostes ... poca estratègia ?

El passat 22 de juliol es varen presentar els resultats de les sessions de treball dels 3 grups d'experts sobre perspectives i possibilitats d'actuació per fer un MATARO MARÍTIM (vegeu nota). L'equip de Joan Mons ha animat i moderat els debats i n'ha fet la síntesi presentada abans de l'estiu. Els experts hem fet aportacions, hem compartit punts de vista, hem aprés molt entre tots, els resultats són molt interessants, i les reaccions dels responsables polítics i de la premsa, han estat, en general, molt positives. Tant, que potser hi ha alguna cosa que se'm escapa ... Però millor que sigui així, en aquests temps de confrontació sistemàtica !

És el final d'una etapa, que ara cal continuar. I atesa la importància dels objectius, la complexitat del repte, les problemàtiques que estem patint i les perspectives crítiques que s'anuncien, val la pena fer un balanç d'aquest primer procés i dels seus resultats. La situació ens exigeix el màxim rigor i evitar cofoismes mediàtics.

La meva nota de balanç complerta l'he penjada a la meva web documental (veure).
Aquí resumeixo les quatre idees bàsiques:

- primera, que el procés de reflexió l'hem fet en el sentit invers al que promouen les reformes recents dels governs innovadors. Comparo conceptes i metodologies de planificació estratègica de la Comissió Europea i de la Generalitat. Un exemple:


- segona, que els resultats, les propostes, molt interessants, més de 80, classificades per mercats i pel seu caràcter emprenedor o facilitador, están, però, poc articulades respecte de grans objectius estratègics. Semblen més un catàleg, una "shopping list", que un pla estratègic. De fet, el gran objectiu sembla ser generar riquesa i treball per contribuïr al benestar de tots els mataronins. Bonic, però probablement massa genèric. Les tendències socials, econòmiques, tecnològiques, energètiques, culturals ... asseguren un futur incert als models clàssics d'intervenció. Quins altres objectius socials, culturals, quins altres criteris econòmics/productius, quines altres concepcions de la "riquesa" i del "treball" caldria adoptar ? Quines implicacions concretes poden tenir aquestes perspectives de canvi per a Mataró ? Com ens hi hauríem de posicionar a nivell local ?- tercera, que entre aquest gran objectiu i les propostes concretes, hi ha com un núvol de visions, valors, desitjos, posicionaments, que poden tenir un impacte mediàtic, però que serveixen poc, probablement, per disposar, ara per ara, d'una veritable estratègia d'actuació, d'un instrument útil d'execució:- i última, que seria molt interessant organitzar alguna sessió de treball més per refer el procés en sentit contrari: sintetitzar anàlisis sobre problemàtica i tendències, definir objectius generals clars i comprensibles, derivar, declinar, articular els objectius específics concrets corresponents, i assegurar la coherència de l'estratègia global. No és difícil, l'equip d'experts està rodat, motivat, em sembla que amb ganes, i bona part de les idees ja han sortit. Cal reconstruir-les, vertebrar-les, precisant millor on volem anar: ens cal definir, ara, la veritable estratègia !