12 de novembre 2011

El mercat de les angoixes, pors i creences

El 2008 i el 2009 vaig penjar en aquest blog unes notes sobre el mercat de les inquietuds, angoixes i pors: [ una ] i [ dues ]. La idea és que davant les necessitats, inquietuds, qüestions de tenim les persones i que tenen els grups, apareixen organitzacions o institucions que ofereixen respostes o serveis per satisfer aquestes necessitats, aquesta demanda.

Simplificant un cop més, l'esquema seria aquest:


Per analitzar i comprendre millor aquest mercat, caldria precisar aquestes necessitats (la senzilla piràmide de Maslow continua essent relativament útil ...), i, més enllà dels discursos i litúrgies, caldria estudiar també la oferta concreta de productes i serveis (seguretat, confiança, pertinença, solidaritat, ...), i, especialment, els interessos explícits i implícits que hi ha al darrera.

Dijous passat, La Vanguardia publicava un interessant reportatge sobre les tendències de la oferta.
Penjo els trossos que m'han semblat més adients: