18 de març 2011

Planificar per governar amb transparència: l'Ateneu Barcelonès ho intenta !

Fa un mes, vaig anotar la convocatòria d'eleccions per a la Junta Directiva de l'Ateneu Barcelonès. Feia alguns comentaris sobre les candidatures. Ahir 17 es varen fer les eleccions, i avui la web de la institució en publica els resultats:
- 3.083 socis amb dret de vot, amb llistes obertes,
- 1.044 votants, és a dir, una participació de gairebé un 34 %, que està força bé considerant la participació habitual en aquest tipus d'organitzacions,
- 74% de vots presencials i 26 % per correu,
- tots els elegits (15) pertanyen a la mateixa candidatura, que obté, més o menys, un 55 % dels vots, enfront del 45 % que obtenen els candidats de l'altre opció,
- . . .

Però el que més m'ha interessat és que convoquen la Junta general de socis per d'aquí a 10 dies, amb l'ordre del dia, l'acte de la darrera assemblea i la Memòria del 2010.
Miro aquest document i tinc l'agradable sorpresa de veure que els gestors fan:
- un balanç de les actuacions fetes, respecte dels objectius que s'havien fixat a l'inici de l'any: breu, concís, cap al final, però el fan ...
- proposen objectius actualitzats per l'any vinent,
- i, lògicament, el pressupost associat:Tot plegat en dues petites pàgines esquemàtiques, però l'intenció hi és: el mètode és correcte, el camí és aquest !
No ho havia vist mai, encara, en cap organització/institució d'aquest tipus.
Ni en d'altres que, lògicament, ho haurien de fer ...
Ho anoto, és una bona referència ...
i complementa les meves consideracions sobre reformes, avaluacions i planificacions fetes el dia 16. És un bon exemple, concret, útil.

Cap comentari: