27 de març 2011

e i c: nous instruments de cooperació


En el marc del desplegament del Pla Estratègic decidit durant 2010, participo en un grup de treball sobre millora de les comissions (tècniques), liderat pel Miquel Obradors.

Després d'unes quantes sessions de treball, i de força papers d'anàlisi i de proposta, he preparat aquest darrer document per cloure una primera etapa de reflexió [ document ].

Caldrà veure ara les reaccions de l'equip que lidera tot el procés de renovació estratègica, abans de seguir concretant o desenvolupant les idees.

Resumint, el document proposa:
- enfortir les comissions actuals (representativitat, direcció, mètodes de treball, ...),
- i ampliar els instruments: grups de treball, tallers o comunitats i xarxes obertes.

De manera coordinada, integrada, totes aquestes eines han d'anar orientades a:
- millorar efectivament la participació activa de tots els companys,
- crear un ambient obert i transparent que la faciliti,
- garantir el rigor i la coherència dels treballs (de la producció colectiva d'inteligència),
- i, sobretot a generar la necessària credibilitat i capacitat d'influència colectiva davant les empreses, les institucions, els governs i les administracions.

És un document breu, sintètic, de 3 pagines, que es llegeix en 3 minuts ...
A la carpeta sobre enginy i enginyers (a l'esquerra), podeu trobar més notes sobre el Colegi i l'Associació !

Cap comentari: