09 de març 2010

Una reforma integrada de l'Administració

Amb un grup de companys enginyers, funcionaris a les administracions catalanes, compartim preocupacions sobre el funcionament de l'administració i les empreses públiques catalanes. Volem organitzar un petit procés de reflexió per mirar de consensuar un posicionament global sobre la cada cop més necessària reforma de l'Administració.

Com a contribució oberta al procés, he escrit unes idees bàsiques:

1. Des de fa uns anys, diversos Informes, Llibres blancs, Congressos han aportat ja molts anàlisis, idees i propostes. Però la situació exigeix, ara més que mai, adoptar mesures estratègiques ambicioses per "modernitzar" efectivament, per posar al dia, per, sobretot, reconvertir l'administració pública en un instrument renovat capaç d'afrontar els nous reptes que els nous temps ens exigeixen, i ens exigiran cada cop més, en el proper futur.

2. Necessitem una administració:
- eficaç i eficient, que faci ben fet el què ha de fer,
- flexible, adaptable a noves necessitats i problemàtiques
- oberta, transparent, preventiva i repressora de comportaments corruptes
- i capaç, també:
* d'observar, de prevenir, de prospectar tendències i noves necessitats ...
* d'imaginar estratègies, d'elaborar programes ...
* de facilitar la preparació i la presa de decisions polítiques
* d'escoltar, de consultar, d'utilitzar adequadament el talent i l'expertesa
* de colaborar en la promoció i la concertació de solucions amb tots els agents concernits
* de fer pedagogia de les problemàtiques i de les possibles solucions alternatives
* de promoure implicació cívica, de rendir comptes de manera clara i comprensible . . .


3. En els darrers anys, s'han fet coses: la modernització tecnològica sembla evident, la racionalització estructural, una mica menys (ho demostra la decisió d'encarregar a un grup d'experts, fa pocs dies, un informe ... ), la transparència, l'establiment de mesures per evitar corrupció i disfuncionaments semblen aparcades, i la millora del que s'anomena gestió dels recursos humans s'ha limitat, em sembla, a un conjunt de mesures més pensades per millorar formalitats que per millorar l'eficàcia/eficiència del sistema.

4. Si hi hagués prou consens i voluntat política, la reforma de l'administració hauria de basar-se en una estratègia global de reforma integrant 5 eixos fonamentals:

1) la sistematització de procediments per explicar problemàtiques, per suscitar opcions estratègiques, per consultar i escoltar els ciutadans i les organitzacions socio-econòmiques, tecnològiques, culturals, i per utilitzar adequadament l'expertesa i el talent existent;

2) una consolidació dels mètodes de planificació d'objectius i d'estratègies, rigorosos, senzills, comprensibles ("smarts" !), que són la base de l'eficàcia i l'eficiència operativa, la condició indispensable per a una bona direcció i gestió de les persones, i garantia de transparència;

3) una definició clara de les funcions directives (condicions, competències, responsabilitats, ...), ben articulades amb les funcions d'orientació política, i que garanteixi un lideratge voluntariós, tenaç i valent per impulsar les reformes necessàries, amb directius competents, creïbles, coherents, rigorosos ... capaços de generar confiança, implicació, i participació dels treballadors dels serveis i empreses públiques en la necessària renovació;

4) una millora notable dels principis, criteris i dels mètodes de gestió de les persones, dotant el sistema dels necessaris mecanismes de promoció, d'estímul, d'incentivació de la professionalitat, del talent i de la funcionalitat dels treballadors públics, dels procediments de mesura i d'avaluació del desenvolupament, i, també, dels procediments coercitius, penalitzadors, àgils i efectius, per corregir, si cal, conductes, comportaments o rendiments insuficients o no adequats;

5) una racionalització i enfortiment dels mecanismes de tècnics de suport que acompanyin la implantació de les noves maneres de planificar estratègicament, de quantificar objectius i recursos, de reformar els mètodes de treball, dels mecanismes per controlar disfuncionaments i possibles corrupcions, dotant-los de la necessària autonomia i capacitat d'intervenció, i dels mecanismes per verificar el compliment (auditoria operativa) i avaluar els resultats de les reformes;

Resumint:
- una administració oberta, cooperadora, motor de civisme i implicació,
- que sap definir millor què s'ha de fer, qui ho ha de fer, i com,
- que disposa de professionals competents capaços de liderar i dirigir,
- amb regles del joc que motivin i, si cal, penalitzin,
- i amb mecanismes d'impuls, de vetlla i de control que garanteixin el compromís de tothom, especialment dels dirigents, en la reforma.

Es tracta de 5 eixos, de 5 elements, de 5 peces d'una màquina, d'un enginy !
Són 5 peces complementàries, que cal desenvolupar a l'hora perque la reforma funcioni !