06 de març 2010

Micro-eòlica ... poc a poc ?

La Vanguardia publicava el diumenge passat un article sobre l'energia eòlica domèstica, amb una foto d'un grp de vivendes de Croydon. I explicava que l'IDAE està treballant en mirar de solucionar traves existents per facilitar-ne el desenvolupament.

Traves ? ... quines traves ? Probablement les establertes per les grans companyies que temen perdre el monopoli, que prefereixen les macro infraestructures energètiques per dominar el mercat, els preus i els beneficis.

I la Generalitat ? A la web de l'ICAEN no he sabut trobar cap referència a les mini o micro eòliques domèstiques, urbanes. Només per a zones aïllades, rurals, no connectades a la xarxa general.

Però a d'altres països hi ha moviment.

L'exemple recent dels anglesos, amb les Feed-In tarifes, sembla prou interessant.

La Comissió Europea finança projectes per integrar i gestionar en xarxes la diversitat de consumidors/productors d'energia.

Ja fa tres anys vaig escriure aquí l'interès de la promoció local d'aquest tipus de fonts energètiques.

A més del seu interès tècnic-energètic, es tracta de solucions cíviques, que poden contribuir a conscienciar els ciutadans sobre l'energia, els seus costos, i la conveniència d'estalviar-la. Un exemple més per integrar en la concepció de les polítiques la necessària dimensió pedagògica. Una oportunitat per implicar concretament els ciutadans en la gestió dels serveis. Una opció per promoure la responsabilització i l'autonomia conscient de les persones.