25 d’octubre 2009

Una de trens ...

... aprofitant l'aniversari del primer tren, he vist qui fa què aquí a Mataró, i he començat a vendre la meva vella idea de muntar una "MATARÓ" a Mataró. (Vegeu la nota de 10.08)

Probablement em falta màrqueting. Però m'he quedat amb la impressió que els treneros mataronins disfruten molt amb els seus petits trens, que saben controlar amb sistemes digitals.

I la visió de fer una cosa gran per Mataró els deixava una mica frets ...Però ara que sé una mica quí és quí, insistiré més calmadament en la meva proposta ...