12 de maig 2008

Per la renovació democràtica, exactament !

Divendres 9 de maig, el conseller Saura i l'ex-conseller Josep Mª Vallés varen presentar l'Informe "Actituds polítiques i comportament electoral a Catalunya: materials per a un debat social".

Precisament, estic llegint ara (i promocionant) l'extraordinari llibre del senyor Vallés sobre una Agenda imperfecta (edicions 62). Es un llibre molt interessant pel rigor, pel to, per la informació, per les anàlisis i propostes sobre les maneres de fer política. Tot i que pel títol i la portada sembla un llibre sobre "maragallades", a mi em sembla que va molt en la línia de l'ex-conseller, promotor de l'Informe sobre Bon Govern i Transparència, de juliol de 2005.

Val la pena llegir l'Informe que ara es presenta, amb calma i deteniment, sense reduir-lo, com ja han fet alguns, a una crítica simplista als mitjans de comunicació (cal comparar les reaccions de l'Avui, El Periòdico, El País, La Vanguardia, ... del 10 de maig). Fa molt temps que penso i dic que programes com el Polònia (que em fan riure molt), són perniciosos per a la democràcia.

Però l'informe conté molts més elements d'anàlisi, de qüestionament i de proposta, que haurien de servir per sacsejar la nostra cofoia i decadent societat (Bohigas) ...

Només uns primers apunts, després d'una ràpida primera lectura:

1/ m'ha fet gràcia la proposta de referèndum consultiu amb possibilitat de resposta múltiple (multichoice), (pagina 49), opció que jo havia proposat ara fa 2 anys en aquest blog, fins i tot ampliat darrerament en proposar avaluacions ciutadanes voluntàries i complementàries, a l'hora de votar;

2/ adoptar nous mecanismes per una millor governança: (jo vaig promoure'n alguns mentre presidia el Consell Rector del CSdM ...): mecanismes per facilitar la intel·ligibilitat dels processos polítics de presa de decisions, ... més transparència i participació, perquè sovint aquests processos es desenvolupen d’una manera innecessàriament obscura i distant de la ciutadania afectada i queden reservats a nuclis reduïts de polítics electes, professionals de l’Administració i representants dels grups d’interessos ... més responsabilitat i rendiment de comptes, perquè la resistència dels actors polítics principals a donar compte de les seves actuacions és una de les causes principals de la desconfiança que la política actual genera entre la ciutadania i un incentiu per al comportament desviat o il·lícit d’alguns d’aquests actors. (pagina 42)

3/ la pregunta crua, descarnada, brutal (pagina 44): fins a quin punt és possible restaurar una idea i una pràctica de la política compromesa a favor de l’interès general i del progrés solidari quan els valors socials i econòmics dominants insisteixen incessantment en l’afany d’un guany personal i d’una competitivitat individual que exigeixen una dedicació preferent o exclusiva al propi benestar.

4/ la proposta d'acord per a la renovació democràtica: l'informe ha estat concebut com a material per a un debat social sobre l’anàlisi de la situació i les recomanacions que conté ... i facilitar un compromís entre partits de la majoria i de l’oposició, organitzacions socials i mitjans de comunicació públics i privats per posar en marxa una sèrie de mesures formalitzades en un “acord per a la renovació democràtica”, elaborant periòdicament un balanç o informe públic sobre l’estat d’execució de les mesures, l’inventari de les bones pràctiques registrades i l’avaluació del seu impacte. (pagina 43)

Ja fa temps que rumiava nous instruments d'acció política: fa més d'un any (mireu la nota), imaginava un "sindicat de ciutadans" ...

Vist l'Informe Vallés, i essent molt escèptic en fiar-nos només del voluntarisme dels polítics tradicionals, continuo pensant que calen palanques autònomes de renovació. Les podríem anomenar Plataformes per a la renovació democràtica. Caldria escriure un Manifest (memoràndum for understanding, perquè ens entenguem, en dèiem a la Comissió), buscar complicitats, pensar molt bé els objectius i les regles del joc: ho intentaré !