12 d’abril 2007

teixint complicitats !

Diu el Joan Subirats, a El País : "Cada vez será más difícil operar en el territorio con la sola fuerza de la jerarquía, el dinero y la técnica. Tejer complicidades, compartir diagnósticos, explorar soluciones, aprender a gobernar con la gente y no sólo para la gente será, espero, cada vez más necesario. "

Expressió molt encertada, i que utilitza també el Grup Socialista al Parlament Europeu per promocionar la seva
Jornada sobre Ciutadans, Municipis i Unió Europea / Teixint complicitats des d'una visió progressista.

Ja fa temps que, jo, des de l'antic PCpE, propugnava, entre d'altres actuacions estratègiques en l'àmbit local:

- coordinar, integrar, racionalitzar els recursos tècnics i operatius de què disposen els ajuntaments i Diputacions, deixant enrera el campi qui pugui, tonto l'ùltim, etc.

- promoure veritables iniciatives europees de cooperació local, deixant enrera, també, petits programes simbòlics com ara el d'agermanament ...

Ho he explicat ja moltes vegades: la Comissió no té una estructura operativa específica de suport a l'administració local, la majoria de polítiques europees concerneixen els Ajuntaments, el món local pot expressar preocupacions i fer propostes via el Comité de Regions, però, quan es tracta de fer feina, de treballar, de cooperar, ens trobem amb una multiplicitat d'organismes, de xarxes, totes respectables, però que defensen excessivament els seus interessos corporatistes i limiten l'eficàcia de les actuacions i intervencions comunitàries.

Qui tindrà prou capacitat i visió estratègica per fer propostes útils que puguin generar consens europeu ?
Qui tindrà credibilitat suficient per promoure aquestes propostes ?

Sabrem esmolar ben bé les nostres eines i teixir bones complicitats a Europa ?

El repte és obert !