26 d’abril 2007

Una nova iniciativa dels del NOU CICLE ...

Interessants com gairebé sempre les propostes d'aquest grup,
que han llançat aquesta nova iniciativa
considerant que, en aquests moments, els socialistes tenim dos reptes principals al davant:
1) Governar Catalunya durant un període prolongat i estable; i
2) Consolidar, enfortir i dinamitzar la majoria de progrés dins de la societat catalana.

El primer repte planteja, entre d'altres, la problemàtica de les noves formes de governar i de les noves maneres de facilitar la participació en la presa de decisions polítiques.

Respecte del segon, el Document considera que... si es reduís l’espai i la qualitat de la política, de la seva força de creació i proposició, de la seva capacitat social de generació de confiança, d'agregació i participació, s’obriria la porta a un procés de disgregacions i divisions socials, generacionals, corporatives i identitàries, en un marc de desconfiança, conflictivitat endèmica i augment dels reclams populistes.

Cal evitar doncs, diu, la reducció de la política als seus aspectes professionals, cal evitar el corporativisme derivat de la concentració de la política en poques mans, cal trobar els objectius, instruments i iniciatives que permetin la participació de la societat civil i l’incorporació dels “no professionals” a una acció política efectiva.

Cal agregar ciutadans i ciutadanes actius, per parlar, debatre, imaginar el millor futur possible d'acord amb els nostres valors i objectius, i endegar una acció coherent sobre la base de projectes compartits i participatius.

Cal emprendre noves iniciatives que s’obrin a tots aquelles persones i grups que volen fer política amb sentit i dins de la societat, amb la confiança que deriva d’unes motivacions generoses ... i d'unes modalitats de fer política que no poden passar només per les institucions.

Cal promocionar responsables polítics actius i competents, ... i mobilitzar totes les forces i experiències col·lectives i tots els talents del país, cal desenvolupar una xarxa oberta que permeti noves formes d'involucració i de participació intel·ligent i voluntària dels ciutadans i ciutadanes lliures i conscients, en els projectes col·lectius.

Hi pensaré una mica !