29 d’abril 2007

Segurs amb les asseguradores ?

Vindrà aquell dia en què ens haurem de revoltar, també, contra les asseguradores ... Podríem fer un boicot contra UNESPA ?
La Conselleria de Treball, l'agost del 2003, va fer una Ordre que obligava a Bancs i asseguradores a engrandir la lletra petita dels contractes ... i prohibia l'ús de lletres de tamany inferior als 1'5 milímetres.
Ara, el TSJC l'ha anul.lat ... per defectes de procediment: considera que l'administració catalana no va cumplir les previsions legals aplicables a l'elaboració de disposicions generals i no va fer els informes jurídics i tècnics preceptius !
(Vegeu LV del 27.04.2007 ... o cliqueu a l'imatge -->)

Potser perque estaven escrites, també, en lletra petita ... i recargolada !