23 d’abril 2007

El "carnet TIC"

La notícia a LV d'avui, 23 d'abril: (cliqueu a sobre per llegir-la -->)

Molt interessant: nosaltres, a la Comissió, des del Llibre blanc Ensenyar i aprendre ... , del 1995, vàrem recolzar projectes d'aquesta mena. La idea central era que calia promoure l'adquisició de competències (tecnològiques o no), i que, per fer-ho, calia establir nous mecanismes d'acreditació de les competències adquirides de manera informal, autònoma, pel treball, etc.

Un dels projectes era, precisament, l'European Computer Driving Licence (ECDL). La idea era (és) bona, tècnicament correcte. El problema era que es presentàven com a european, com si fós la Unió Europea qui acreditava, i aixó no es podia acceptar. Entre altres coses, vàrem oblligar-los a treure les estrelles del seu logo, per evitar confusió. Ho han fet en part: a la web utilitzen una imatge neutre.

De tota manera, continuen jugant amb l'ambigüitat: els certificats continuen amb el logo estrellat i diuen que la Unió recomana
la seva acreditació, quan, de fet, el que fa la Comissió és citar l'ECDL com un exemple interessant.

Aquí, a Catalunya, l'antena promotora és precisament la històricaAssociació de Tècnics d'Informàtica (ATI).

Les qüestions:

- què passarà amb l'acreditació ja existent feta per l'ATI ?
- perquè ho fa el Departament de Governació ? Es tracta d'una iniciativa per promoure formació i competències professionals, per millorar "l'employabilité", és a dir, les possibilitats de treballar de les persones, la mobilitat laboral.

La pròpia Generalitat i altres administracions i institucions catalanes ja hi treballen, segons les Notícies d'ECDL:
- L'Ajuntament de Barcelona, a través de la Regidoria de Ciutat del Coneixement, i la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona posen en marxa cursos orientats a l'obtenció de l'acreditació ECDL (03/2004).
- Mitjançant un programa pilot tancat, diverses escoles d'adults de la Generalitat de Catalunya d'adhereixen al concepte ECDL i ofereixen cursos de formació informàtica amb la possibilitat d'obtenir l'acreditació ECDL (12/2004).
- Conveni entre ATI/ECDL i l'Escola Universitària del Maresme per a la posada en marxa de cursos orientats a l'acreditació ECDL i dirigits als alumnes de ciències empresarials. L'Escola preveu també la difusió i formació relacionada amb el concepte ECDL en el món empresarial del seu entorn més proper (04/2002).
- Conveni entre el DURSI de la Generalitat de Catalunya i ATI/ECDL per a la difusió en català del Concepte ECDL a Catalunya. El conveni preveu també l'actuació dels Centres de Teletreball de l'administració catalana com a Centres Homologats ECDL (06/2001).