17 de febrer 2011

PSC: dels fets a la oratòria ?

Em sap greu que els progressistes no tinguem una eina potent per incidir políticament, raonablement, en la nostra societat. El PSC hauria de ser, naturalment, la nostra eina. Però, malauradament, ens l'han desvirtuada. Veig moviments de recuperació, però amb escepticisme.

No és només, un problema d'idees: és, també, un problema d'enginyeria democràtica de l'organització.

Com aconseguir que la màquina funcioni correctament, obertament, útilment,
on molta gent hi trobi l'espai de reflexió, d'intercanvi, d'actuació al servei de la majoria ?

Com trencar aquesta orientació excessiva i exclusiva cap a guanyar eleccions ?

Avui he rebut propaganda de la seva escola de formació: simplificant, he trobat el programa patètic.
Potser és que s'apropen eleccions ...

El Montilla deia "fets i no paraules" ! L'escola sembla que només pensi, ara, en les paraules.